Insändare Elcyklarna hur klimatsmarta är de? De produceras till största delen i Kina vilket medför långa transporter. De subventioneras av oss skattebetalare fast alla inte kan ha nytta av dom. Kriminaliteten ökar då de är stöldbegärliga. Cykelolyckorna har ökat markant på grund av att det finns en motor som hjälper till. Sjukvården har fått ökade fall att ta hand om vilket ökar kostnaderna. Och vad händer med batterierna när dom blir uttjänta? Farligt miljöavfall?

Vedeldning i tätbebyggelse borde förbjudas eftersom röken är lika farliga som bilavgaser eller värre. Röken går ju inte alltid uppåt, ibland går den in mot grannarna och orsakar timslång lokal rökpåverkan. Är det en nödsituation ska man naturligtvis få elda, som vid strömavbrott till exempel..

Birgitta Nynäs

Miljövän dock inte miljöpartist