Insändare Svar på debattartikel ‘’Låt en annan aktör ta över Thomasgymnasiet’’ som publicerades 2 oktober.

Jag är en elev som går tredje året på Thomasgymnasiet. Det är en fantastisk skola med underbara lärare som verkligen gör sitt yttersta för att stötta och finnas där för oss elever. Inte minst skolans rektor som alltid lyssnar och anstränger sig för att lärarnas och elevernas verksamhet ska fungera som bäst. För oss elever på Thomasgymnasiet stämmer det inte alls att Thomasgymnasiet inte lever upp till vad som krävs, tvärtom. 

Jag är medveten om att Thomasgymnasiets hyra av P 10:s lokaler är extremt hög, men att lägga kommunens ekonomiska problem på en gymnasieskola är för mig orimligt. Det finns fler faktorer som påverkar kommunens ekonomi. 

Att låta en aktör som Europaskolan ta över Thomasgymnasiet för att sänka kostnaderna kan innebära en risk för nya, och eventuellt högre kostnader. Europaskolan har idag tre program, varav två kan läsas på spetsnivå. Som tillval finns även estet. Thomasgymnasiet har sju program, även yrkesförberedande program, vilket Europaskolan inte har. Thomasgymnasiet har även Aspen, en klass för de som kräver extra stöd, IM för elever som inte klarat grundskolan och språkintroduktion. 

Om utbudet begränsas till fyra program i Strängnäs kommer fler elever tvingas pendla för att gå det som intresserar och passar dem. Alla klarar inte heller av ett högt tempo i skolan. Det innebär ökade kostnader för kommunen eftersom det är den som betalar för de elever som pendlar. Vad är det som betyder mest, kunskapen vi elever tar med oss i samhället eller Strängnäs kommuns status?