Ett öppet samhälle är en förutsättning i en demokrati. Och öppenheten innebär bland annat att vem som helst ska kunna ta del av handlingar hos myndigheter. Insynen ska förhindra korruption och se till att beslut tas korrekt och enligt lagar och regler. Öppenheten innebär också att medier kan granska myndigheter och beslutsfattare – för allmänhetens bästa. Till stöd har vi en rad grundlagar. Offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen är en av dem. Den innebär att vi får se myndigheters handlingar. Känsliga personuppgifter kan visserligen sekretessbeläggas, inom socialtjänsten exempelvis. Offentliganställda som läcker till media har ett starkt meddelandeskydd. Och chefer får inte efterforska vem som läckt. Allt enligt vår grundlag.

Men här har vi på senare tid börjat stöta på patrull.

Som när Parken Zoo kom överens med arbetsmiljöverket att undanhålla offentliga uppgifter för att förhindra publicering. Regionen nekade att lämna ut löneuppgifter om läkare först med hänvisning till rikets säkerhet, sedan till GDPR och slutligen arbetsbördan. En nämnd, som tidigare alltid delat handlingarna innan möten, vägrar. I en i intervju hänvisar man felaktigt till GDPR. Det man missat är att grundlagen trumfar GDPR. Frågan har prövats i kammarrätten. Dessutom. En myndighet FÅR ju lämna ut handlingar. Det finns inget som hindrar dem.

Men vi stöter också på problem när företrädare för rättsstaten inte lever upp till sina egna krav på objektivitet. Inför valet 2018 granskade vi åklagaren Anna Asklöf då hon kandiderade för moderaterna i Eskilstuna. Det visade sig att hon frekvent delade länkar från flera främlingfientliga källor på Facebook. Då en åklagare måste förhålla sig till objektivitetsplikten i sin tjänsteutövning kan detta uppfattas som komprometterande ur rättsäkerhetsynpunkt. Vilket är av allmänt intresse. 
Anna Asklöf har både JK- och PO-anmält tidningens granskning av henne – utan framgång. Men hon har också vägrat att prata med Sörmlands Medias reportrar sedan dess, i snart ett och ett halvt år. Hon pratar däremot med övriga medier.

Insyn och öppenhet är en förutsättning och fundament i vår demokrati. Grundlagen med yttrandefrihet och offentlighetsprincipen kom till för demokratins skull. Det ligger i allas vårt intresse att vi slår vakt om medias förutsättningar att granska. Ingen tjänar på ett slutet samhälle.

Inte du, inte jag och absolut inte beslutsfattarna.