Debattkrönika: "Kommunal

13 februari 2019 05:00

Nyligen briserade en kris i en av våra närliggande städer. Stadens sophämtning var i fara, en helt grundläggande service som en kommun ansvarar för gentemot sina invånare. Hotet bestod i att företaget som upphandlats för uppdraget meddelade att man fått ekonomiska problem och inte klarade av att fullfölja avtalet. Ansvariga kommunpolitiker beslutade omedelbart att ta över driften, inom ett av kommunens egna bolag.

Jaha, så vadå, tänker du kanske? Folk måste väl få sina sopor hämtade? Självklart är det så! Kommunen ansvarar för att ge alla medborgare en god och likvärdig samhällsservice. Men det innebär inte att kommunen själv måste vara utförare av alla sådana uppgifter. Tvärtom ökar chansen till en effektiv service, om en mogen marknad får chansen att verka på marknadsmässiga villkor för att utföra uppgifter.

Det bör varje kommun beakta och försöka balansera i det spänningsfält som uppstår mellan att säkra samhällsservice och främja ett sunt näringsliv. Intressant då att notera ett par saker i det aktuella fallet. Ett av de bärande skälen till att företaget fick ekonomiska problem var att avgörande kriterium i upphandlingen var lägsta pris. Inte kvalitet, inte hållbarhet, utan lägsta pris. Med andra ord vinner den som säljer sig billigast, alldeles oavsett om tjänsten kan utföras på ett fullgott sätt. För övrigt en vanlig kritik mot hur offentliga upphandlingar går till och knappast en långsiktigt hållbar inställning från upphandlande parter.

Ett annat illavarslande tecken är att kommunen så snabbt beslutade att själv ta över verksamheten. Det kan röja en övertro på den egna förmågan att bedriva effektiv ekonomisk verksamhet. Men vad säger att en kommun bättre skulle klara detta – som ett bland alla sina många övriga uppdrag – jämfört med ett bolag som är experter inom det specifika området? Man verkar inte ha övervägt möjligheten att kontakta och erbjuda uppdraget till något av de andra företag som förlorat upphandlingen. Eller förlorat, förresten? De företagen hade nog gjort en bättre beräkning på vad verksamheten faktiskt skulle kosta. Det kostade dem detta uppdrag, men med en bibehållen verksamhet är de redo att ta andra uppdrag framöver.

Bekymmersamt är inte enbart den enskilda händelsen, utan att vissa kommuner oftare än andra figurerar som konkurrent till näringslivet och inom flera olika områden. Det finns också ett tydligt samband mellan konkurrens från kommunen och hur näringslivet rankar företagsklimatet i en kommun. Där fler tjänster köps in, där är företagarna mer nöjda och vice versa.

I Nyköping och omgivande kommuner är trenden svagt uppåtgående, om än från bitvis ganska låga nivåer. Vikten av att värna denna trend kan inte nog understrykas. Visst, det kan ge en skjuts i kommande näringslivsrankingar. Men det viktigaste skälet är ändå den bärande tanken bakom - att samhället är så mycket större än stat, region och kommun. Själv är inte alltid bäste dräng!

Anna Lövheim

opinionsbildare i näringslivs- och samhällsfrågor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!