Låt matte vara matte

Det är inte ofta forskningsresultat får mig att utbrista: Jag visste det! Men i veckan hände det.

15 november 2018 18:31

En ny studie av forskare vid Mälardalens högskola och Nationellt centrum för matematik visar följande: Matematikundervisning som lägger tid på att eleverna ska lära sig saker utantill och har fler lärarledda genomgångar, leder till bättre resultat på internationella prov än när matematiken i hög grad knyts till elevernas vardag, vilket är ineffektivt.

”För många kan nog dessa forskningsresultat vara förvånande”, säger Ola Helenius vid Nationellt centrum för matematik i ett pressmeddelande.

Inte för dem som har studerat hur länder som ligger i topp i internationella skolrankningar bedriver sin undervisning. Och inte om man har haft vardagsexempel, som bondgårdar och matbutiker, under sin skoltid, drar sig till minnes vilka tidstjuvar de var, hur lite de ofta gav och funderar på vad man kunde ha använt tiden till i stället.

Ta Singapore, som ofta placerar sig överst när ungas matematikkunskaper mäts. Där lägger lärarna stor vikt vid att eleverna ska förstå matematikens grunder, få en bra taluppfattning och goda kunskaper om matematiska begrepp. Undervisningen bygger mycket på dialog och resonemang i helklass och smågrupper.

Inte som i Sverige, där Skolverket har konstaterat att lektionerna ofta är mer styrda av läroboken, och lärare i regel efter en kortare genomgång går runt i klassrummet och hjälper till när eleverna kör fast.

Förståelsen för matematik ökar helt enkelt om begrepp introduceras successivt och relateras till varandra som en del av matematiken. Inte i första hand som en del av en bondgård eller mataffär, vilket inte betyder att det nödvändigtvis är fel att ta fram ett decilitermått när man undervisar om volymer.

Däremot får vardagsexempel inte stjäla fokus och tränga ut de principiella resonemangen. Då riskerar formlerna och relationerna, som behövs för att kunna gå vidare till den högre matematiken, att tappas bort.

Matematik måste få vara just matematik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!