Politiker ska vara på armlängds avstånd

2 maj 2019 06:00

Efter omkring 3,5 år på tjänsten, lämnar Christina Hedberg tjänsten som kommunchef i Gnesta för en tjänst som kommundirektör i Ekerö kommun. De båda kommunalråden Rocklind och Lifvenhage har båda vittnat om nöjdhet med Hedberg.

Det finns ingen anledning att betvivla detta. I flera avseenden har Gnesta gått som tåget de gångna åren.

När kommunen sätter sig ned och punktar en kravspecifikation på nästa kommunchef, finns medskick att göra, i det här fallet medskick som är informerade av vad forskningen säger om hur relationen mellan förvaltning och politiker bör vara organiserad.

Gnesta har ett okonventionellt parlamentariskt läge. De gamla ärkefienderna S och M styr tillsammans i minoritet, och det centerpartistiska oppositionsrådet lovar stödja partiernas budgetförslag. Det är en stark politikertrojka.

Samtliga har god lokal förankring bland medborgare och civilsamhälle. Det är en bra sak.

Men, i en mindre kommun följer också att politiker – på gott och ont – hamnar oerhört nära förvaltningen, dess tjänstemän och verksamheter. Det ser inte riktigt ut så i större kommuner, och på riksnivå har vi till och med ordnat saken på så sätt att myndigheterna är unikt självständiga liksom infört förbud mot ministerstyre.

Syftet är att tydligt markera ordentlig bodelning mellan politik och förvaltning. Och forskning visar att det är en god idé att hålla politiker på armlängds avstånd från tjänstemännens professionella yrkesutövning och deras implementering av lagar: länder med lågpolitiserad och förhållandevis självständig förvaltning fungerar som regel mycket bättre än länder präglade av motsatsen.

Nära kopplat till detta vill jag understryka en poäng inspirerad av statsvetarprofessorn Olof Petersson. De som vurmar för kommunalt självstyre brukar betona vikten av flexibla och informella arbetsformer i kommunerna, liksom understryker vikten av politikernas unika lokalkännedom om verksamheterna.

Bekymret är dock att när detta överbetonas, då frestas politiker att detaljpeta på förvaltningssidan varför lagenlighet, expertkunskap, rättssäkerhet och ansvarsutkrävande riskerar att hamna i bakvattnet.

Implikationen inför en kommunchefsrekrytering? För det första är det viktigt att tjänsten annonseras brett, att rekryteringen sker öppet så att konkurrensen om tjänsten är god och väldokumenterade meriter fäller avgörandet.

För det andra vore det önskvärt att få in en individ med flerårig framgångsrik erfarenhet av kommunchefs-/direktörskap, som har god kännedom om relevanta lagar samt är beredd att stå upp för en stark ämbetsmannaetik.

Gästkrönika

Gissur Erlingsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!