Signerat av Susanne Nyström Det spelar ingen roll vilken grupp vi pratar om. De allra flesta i den begår inte brott. Däremot finns det faktorer som ökar sannolikheten för att en person ska bli hel- eller halvkriminell. Som frustration.

Frustrerade män – ja, könet spelar in – riskerar att ta ut sin ilska genom kriminalitet, missbruk eller politisk extremism. Känslan kan i sin tur bero på olika saker, som att man känner sig som en förlorare, och för män hänger framgång inom olika områden inte sällan ihop.

De som är förlorare på arbetsmarknaden är ofta även förlorare på äktenskapsmarknaden, vilket påverkar både social status och självkänsla. Enligt en studie som presenterades i Forskning och framsteg förra året, lever nästan tre fjärdedelar av de svenska männen i åldrarna 25 till 45 år, som har ett akademiskt arbete, i ett hushåll med barn. Motsvarande siffra bland arbetslösa eller långtidssjukskrivna är 23 procent, medan det för kvinnor inte finns någon liknande koppling.

Att allt fler känner sig ratade märks även digitalt. I nättidskriften Kvartal skrev psykiatern Stefan Krakowski tidigare i veckan om ”incels”, alltså män som lever i ofrivilligt celibat, som upplever att de inte får det som de har rätt till. Dessa samlas i forum på nätet och sprider hat mot kvinnor och samhället i stort, inte minst mot invandrare. I gruppen finns även en del mördare.

Nu låter det kanske som att utvecklingen med frustrerade män enbart är av ondo, vilket är fel. När en kvinna inte är beroende av en man för sin försörjning – något som de flesta anser att hon inte ska vara – söker hon efter en partner som matchar hennes utbildningsnivå och inkomst. En (sannolikt oanad) bieffekt av den ökade jämställdheten är alltså att en del män ofrivilligt har blivit ensamma och fler kan det bli, eftersom kvinnor dominerar på de högre utbildningarna, medan pojkar är i majoritet bland dem som misslyckas i grundskolan.

Delar av lösningen presenterades på DN Debatt i onsdags. Där låg fokus på att ny teknik långsiktigt gör människan till vinnare, men enskilda kan här och nu hamna i kläm när medelinkomstjobb försvinner. Förlorarna är framför allt lågutbildade killar, vilket visar på behovet av att investa i en förbättrad skola, så att färre faller igenom, samt ett fungerande system för omskolning mitt i livet.

Alternativet är en utveckling med allt fler frustrerade män.