Ledare Några hotar demokratin med våld, medan andra försöker förändra inifrån. Oavsett vilket delar de retorik och det finns band mellan de olika grupperna, inte minst på nätet.

Det framgår i tre rapporter som publicerades från mitten av mars till början av maj, som delvis hakar i varandra.

Den första var Säpos årsrapport, där det stod att hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön förvisso utgör det största attentatshotet. Samtidigt noterar Säpo att främlingsfientliga och radikalnationalistiska idéströmningar har ökat och menar att det finns ett långsiktigt hot från vit makt-miljön, ”som handlar mer om att systematiskt använda våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra vårt demokratiska styrelseskick”.

– Fokus på attentatshot riskerar att överskugga det långsiktiga hotet mot vår demokrati, sa Säpochefen Klas Friberg till Expressen i samband med rapportsläppet, och lade till att vit makt-miljön och de lösare främlingsfientliga grupperna närmar sig varandra.

Den andra publiceringen var Expos årsrapport över den svenska vit makt-miljöns aktiviteter. Det var ingen munter läsning.

För tredje året i rad ökade aktivismen och landade på en ny toppnivå med 3 938 aktiviteter 2018, bland annat i form av propagandaspridning, föredrag, demonstrationer och manifestationer. 90 procent kan kopplas till Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, som tidningen granskade i april, och det är framför allt fysisk närvaro i offentliga miljöer som har ökat, som flygbladsutdelning.

Tyvärr pågår detta i hela landet, men vissa platser är mer drabbade än andra. Exempelvis demonstrerade NMR i Ludvika och Kungälv på Första maj och av de 157 aktiviteter som Expo noterade i Sörmland ägde en klar majoritet rum i Nyköping, men det var även 16 i Eskilstuna, 11 i Strängnäs, 8 i Flen, 2 i Katrineholm och 1 i Vingåker.

I likhet med Säpo betonar Expo att organisationen och åsikterna inte existerar i vakuum.

”Vit makt-miljön är en del av det radikalnationalistiska landskapet, där även Sverigedemokraterna med sin kulturnationalism och diverse andra nationalistiska och populistiska aktörer ingår. Som helhet är radikalnationalismen långt ifrån en enhetlig och sammanhållen miljö. SD är inte nazister, och nazister tenderar att se Sverigedemokraterna som svikare eller rentav del av den påstådda judiska världskonspirationen.

Men vit makt-miljön delar ändå retorik med resten av de radikalnationalistiska grupperna. De ser feminister, liberaler och socialister som politiska fiender. De sprider och tar till sig antimuslimska idéer, för fram en populistisk berättelse och målar ut flyktingar som ett hot mot nationen. Därför uppstår band – framför allt på nätet – mellan vit makt-miljön och resten av det radikalnationalistiska landskapet.”

Denna politiska miljös parlamentariska gren beskrivs i den tredje rapporten: ”Högerradikalerna vid makten i Europa” från tankesmedjan Tiden, som kom ut den 1 maj. Där skildras bland annat utvecklingen i Ungern och Polen, där högerradikala partier har bildat regering, vilket bland mycket annat har lett till att ländernas domstolar har politiserats.

Det är förändringar av ländernas demokratiska styrelseskick, som är av en annan sort än de som Säpo varnar för. Men de är lika farliga för vår frihet.