Ledare Vad har det tagit åt Liberalerna i Flen? I en motion till kommunfullmäktige kräver de att alla föreningar som tar emot kommunala bidrag ”ska marknadsföra kommunens varumärke”. Det berättade tidningen i veckan. Föreningarna ska även vara skyldiga att i sin kommunikation berätta om sitt ”samarbete med Flens kommun”.

 

Det finns åtminstone två kritiska ingångar i detta. Den ena är att Liberalerna överskattar betydelsen av det som går under benämningen marknadsföring av kommunens varumärke.

Varumärkesarbetets främsta fördelar är de interna processerna där kommunen identifierar sina styrkor och problemområden, och arbetar för förändring. Det kan vara ett sätt att stärka organisationskulturen och arbeta mot gemensamma mål.

 

När det gäller kommunikationen mot omvärlden, om Flen som en plats att bo på, bör man inte krångla till det. De starkaste positiva signalerna utåt handlar om samma saker som är viktiga för kommunens invånare: God offentlig service som skola och omsorg av hög kvalitet. Bra kommunikationer. Gott näringsklimat. Meningsfull fritid. Trygghet.

Bli bra på det och ryktet sprider sig. Och omvänt: I den mån Flens kommun inte ses som en tillräckligt attraktiv plats beror det på tillkortakommanden på dessa områden. Inte på brister i någon marknadsföring av kommunens varumärke.

Kommunpolitikers oförmåga att i det här sammanhanget hålla fokus på rätt saker, leder lätt till att pengar läggs på marknadsföring vars nytta ingen begriper eller kan leda i bevis.

Samma sak gäller civilsamhällets aktörer, som Liberalerna i Flen siktar in sig på. Det är den som presterar väl på sitt område, om det så är idrott, musik, innovation eller något annat, som sätter sin ort på kartan. Inte den som ropar att Flen är fint.

 

Men så finns det även ett annat, mer allvarligt, problem med Liberalernas motion. Den har auktoritära drag som borde vara främmande för ett liberalt parti. Liberaler bör luta sig mot begrepp som pluralism och autonomi samt göra en åtskillnad mellan stat och civilsamhälle. 

Offentligt ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer bör i en liberal demokrati syfta till att, inom ramen för demokratiska principer, främja en mångfald av uttryck och synsätt. Till denna åsiktsmångfald hör rimligtvis att både gilla och ogilla kommunens varumärke, liksom att inte bry sig om det, eller för den delen gilla en del saker och ogilla andra i sin kommun.

Att med hjälp av föreningsbidraget likrikta åsikter, om än kring något till synes så oskyldigt som kärleken till Flen, är en tanke som hör hemma i andra idétraditioner än den liberala.