Föräldrar måste lyssna på skolan

Grundprincipen är enkel. Barn som är skolpliktiga ska vara i skolan under terminerna, bortsett från när de är sjuka.

6 januari 2019 16:57

Men det finns undantag. Exempelvis vore det orimligt om barn nekades närvara vid sina släktingars begravningar.

Däremot råder det ofta viss förvirring om vad som gäller för ledigheter i övrigt. Sannolikt för att det är skolorna som gör bedömningarna – och alltså kan ha skilda praxis – samt att det finns många olika faktorer att ta hänsyn till, vilket Maria Olausson, undervisningsråd och jurist på Skolverket, nyligen berättade om i Dagens Nyheter (1/1).

Ytterst är det rektorerna som har ansvaret för varje elevs utbildning, men dessa kan delegera beslut om ledigheter i upp till tio dagar till annan skolpersonal, exempelvis elevens klassföreståndare eller mentor.

Det betyder dock inte att det är en rättighet att vara borta i tio dagar per läsår. Varje ledighetsansökan ska bedömas för sig och beslutet ska bland annat baseras på orsaken till ledigheten och elevens totala studiesituation. I klartext innebär det att en veckas semester för att hälsa på morfar som ligger på dödsbädden eller för att hela släkten ska resa bort och fira farfars 75-årsdag kanske får ett ja, medan en ”vanlig” semesterresa under samma period kan få ett nej. Ett annat skäl till avslag kan vara att eleven redan har hög frånvaro eller att eleven inte anses kunna hämta in det som hen missar.

Så länge den sortens ”nej” accepteras är det inga problem. Men så är det tyvärr inte alltid.

Enligt Matz Nilsson, förbundsordförande på Sveriges skolledarförbund, är det ett växande problem att vårdnadshavare ignorerar beslut. Liknande larm har tidigare kommit från Skolinspektionen, som beskriver elevernas frånvaro som ett allt större problem, samt från Skolverket, som noterar att många föräldrar reser bort med barnen oavsett vad skolan säger. Det är respektlöst mot skolan som kämpar för att ge barnet en bra utbildning.

Därför är det största problemet när vårdnadshavare sjukanmäler sina barn, om de inte får ledigheten beviljad, inte att det skadar dialogen mellan hem och skola eller att det riskerar att påverka hur skolan beviljar ledigheter generellt, vilket Maria Olausson nämner.

Däremot bör föräldrar fråga sig vad de sänder ut för signaler när de visar barnet att det är okej att först be om lov och sedan strunta i vad rektorn säger. Inte minst eftersom de flesta arbetsgivare knappast accepterar att en anställd som får avslag på sin ledighetsansökan sjukanmäler sig och åker på semester, och föräldrar bör inte lära sina barn att man kommer undan med den sortens lögner.

Därför är en vettig huvudregel att ansöka om ledighet först. Boka biljetter sedan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!