Ja, skjut vildsvin även på natten

Det är både besvärligt och tidskrävande att jaga vildsvin, om så många ska skjutas att de verkligen blir åtskilligt färre.

1 april 2019 19:27

De är aktiva om natten och håller sig för det mesta undan dagtid.

Jakt när det är dåligt med ljus är i vanliga fall fel. Men för att skydda lantbruket – och med tanke på trafiksäkerheten – är det befogat att ha undantag för vildsvinsjakt. Då behövs också nattsikten för att träffa svinet och inte skadskjuta det. I Sörmland har Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) ställt sig bakom det regeringsbeslut som med början i maj gör det tillåtet att använda nattsikten för att skjuta vildsvin.

Det har varit på tal några år. Nattsikten har ibland fått användas efter dispens. I Kalmar län, där de vildsvin som spritt sig från Sörmland söderut sedan länge är ett verkligt plågoris för jordbrukarna, har länsstyrelsen i praktiken lämnat fritt fram för nattsikten vid svinjakt.

Det som nu genomförs nationellt togs upp i regeringen på förre jordbruksministern Sven-Erik Buchts (S) tid. Remiss och beredning tar sin tid, men nu det alltså klart. Att det ensamt räcker för att få bukt med vildsvinsskadorna är det nog ingen som föreställer sig.

Jakten kan bli mer effektiv, med mindre av resultatlöst nattvak. Men det kommer ändå att vara svårt att orka med att jaga så mycket som skulle behövas. De allra flesta har dagar fyllda med jordbruk eller arbete i andra yrken.

Men ett steg åt rätt håll är det. LRF i Sörmland har goda skäl för att uttala sitt stöd. För landsbygdens villkor och näringslivsklimat är svinen en mångdubbelt större fråga än de livligt omdebatterade vargarna. Svinen bökar sönder och skadar både spannmålsfält och potatisodlingar så att det blir stora ekonomiska förluster. Eftersom de ofta skadar även vallodlingar, så att det kan komma med jord i balarna med foder, gör svinen ekonomisk skada även för många mjölkbönder. Därför bör allt som gör jakten effektivare och bidrar till att svinstammen inte blir större välkomnas.

Det är slående att det så ofta varit på annat sätt. Inte bara nattsikten utan också klartecken för nya och effektiva fällor för vildsvin har tagit onödigt lång tid. Perspektiven hos jägarnas och lantbrukarnas organisationer har varit minst sagt svårförenliga.

Det finns de som har matat vildsvinen för att få fler att överleva vintrarna och därmed få tillfälle att skjuta fler svin ur en större stam. Att ett försök från regeringen att hejda detta föll 2016, efter motstånd från inte minst jägarkretsar, hör till det mer svårförståeliga under förra mandatperioden.

När den nya regeln om nattsikten snart ska träda i kraft har Sveriges Radios lokala kanaler inte bara hittat exempel på fortsatt muttrande motstånd inom en jägarorganisation, utan också den här ståndpunkten hos en tjänsteman vid länsstyrelsen i Skåne:

– I skogen gör vildsvinen ingen skada, och vi tycker det är rimligt att de har en fristad någonstans.

De som får sina åkrar – eller trädgårdar – uppbökade, och de som plötsligt har vildsvinen framför bilen på landsvägen, har nog rätt liten förståelse för den inställningen. Det var för väl att det inte kom från länsstyrelsen i Nyköping. Svinen finns nu i stort antal i stora delar av landet eftersom de tilläts bli så pass många i Sörmland.

Svinen stannar inte i skogen. Det är därifrån de ger sig ut och förstör för företagsamheten i jordbruksbygderna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!