Kommunen får inte slarva bort unga

13 augusti 2019 16:00

På ett sätt kan man förstå Eskilstuna kommun. För att minska risken att äldreomsorgen skulle sakna personal under sommaren tog de höjd och skrev kontrakt med betydligt fler behovsvikarier än de sedan behövde. Resultatet blev att 16 personer med kontrakt, huvudsakligen i 20-årsåldern, inte fick jobba en enda timme, vilket Eskilstuna-Kuriren rapporterade om på tisdagen.

Å andra sidan är det lika lätt att känna sympati med "Ahmed", som uppenbarligen upplevde att han blivit lovad arbetspass och nu säger att han känner sig lurad.

Besvikelsen betyder inte att det är fel att en kommun har en vikariepool som riskerar att överstiga efterfrågan. Däremot måste arbetsgivaren vid rekryteringen vara tydlig med att ett behovskontrakt innebär att den anställde inte är garanterad arbete, utan bara kommer att ringas in om det uppstår ett behov. Ifall målet är att jobba mycket under sommaren är det därför bäst att de kontrakterade även söker andra jobb med garanterad arbetstid.

Vidare är det viktigt att understryka att det i de här fallen står den anställde fritt att tacka nej till ett erbjudet arbetspass och informella löften från förvaltningen om att den nyrekryterade snart ska få komma ut på en arbetsplats bör givetvis inte förekomma. Särskilt inte till yngre, som i regel har begränsad erfarenhet av arbetslivet och oftare kan vara osäkra på vad som gäller.

Dessutom finns det mycket som tyder på att offentlig sektor kommer att ha stora rekryteringsbehov framöver. Enligt SKL behöver så många som en halv miljon rekryteras till och med 2026, och det största bristyrket är undersköterskor inom äldreomsorgen. Alltså den bransch som de 16 sommarvikarierna som aldrig fick jobba var kontrakterade för, vilket gör det inträffade extra problematiskt.

Om kommuner och regioner ska ha en chans att klara bemanningen framöver måste de ta till vara de flesta som visar intresse för att ha dem som arbetsgivare. En bra ingång är att via sommarjobb locka ungdomar som snart ska ut i arbetslivet.

Väl där måste branschen och arbetsgivaren visa sig från sin bästa sida. Det missade Eskilstuna kommun.

Signerat

SusanneNyström
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!