Ledare Regeringen har nekat Eskilstuna status som en kommun med gränsövergångsställe. Det berättade EK/ST i dagarna och det innebär att Kjula flygfält inte kan ta emot internationella besökare som måste genomgå passkontroll.

Tidigare löstes det genom att resenärer anmälde sin ankomst i förväg och att patruller från gränspolisen på Skavsta flygplats åkte ut till Kjula för att kontrollera besökarna. På sommaren 2018 beslutade dock polisen formellt att upphöra med denna verksamhet. Det tog för mycket resurser som behövdes till annat.

Det är också budskapet i polisens yttrande till regeringen, något som har vägt tungt i beslutet. Polismyndigheten påpekar att det finns två flygplatser med gränskontroll nära Eskilstuna – Västerås och Skavsta. Gränspolisen måste samtidigt fokusera på befintlig gränskontroll och se till att den uppfyller EU:s Schengenbestämmelser, i stället för att splittra resurserna med fler gränsövergångsställen.

I bakgrunden finns kritik från EU mot Sverige, som Dagens Nyheter berättade om förra året utifrån en hemligstämplad EU-rapport. Kritiken handlade bland annat om splittrat ansvar för gränsbevakningen, bristfällig infrastruktur och för låg kunskapsnivå hos gränspoliser.

Polisens hållning i frågan är därför rimlig. Den gamla lösningen med körning mellan Nyköping och Eskilstuna är, förutom att den inte levde upp till Schengenkraven, inte en effektiv användning av polisresurser. Att i Kjula bygga upp den gränskontrollkapacitet som krävs enligt EU-reglerna, med nödvändiga lokaler och utbildning av poliser i Eskilstuna, är inte motiverat för ett 50-tal resenärer per år, som det är frågan om.

Vad betyder då regeringens beslut för Eskilstuna kommuns planer att utveckla flygfältet i Kjula till internationell flygplats? Ingen alls, menar vd:n för Eskilstunas logistikbolag, som driver planerna. I formell mening är det riktigt. Om Eskilstuna visar att flygplatsen kommer att byggas ut får man lämna in en ny ansökan till regeringen. Samtidigt påminner beslutet om en verklighet som Eskilstunas politiska majoritet inte vill kännas vid:

Behovet av internationellt flyg i Mälardalsregionen är mer än täckt av befintliga flygplatser och regeringen ser ingen potential i Kjula. För att en nyckelaktör som polisen ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt, behöver gränskontrollställena bli färre, inte fler.

Och så finns det en pikant sak till. Eskilstuna kommun misslyckades med att få fram sina synpunkter på polisens yttrande till justitiedepartementet på utsatt tid, till 10 december 2019. Det ger inget vidare professionellt intryck av kommunens förmåga att hantera dessa frågor.