Det har diskuterats i många år – att biljettsystemen i de olika länstrafiksystemen och i andra trafikföretag ska hänga ihop i ett nationellt system, som gör det lättare att hitta resor, boka dem och betala dem.

Det finns dellösningar, en del är redan fungerande. Men vid längre resor med flera trafikslag är det fortfarande ibland svårt att hitta resväg eller betala på ett enkelt sätt.

En nationell lösning där trafikföretag av olika slag och i alla landsdelar kan vara med har tagits upp i riksdagsmotioner (MP, L och V, positivt bemötta från fler håll). Än fler diskussioner har det varit mellan länstrafikhuvudmännen samt andra trafikföretag.

I överenskommelsen i januari om arbetsprogram för regeringsarbetet sattes datum för utredning och åtgärd även för ”nationellt biljettsystem”, ett begrepp som kan leda tanken på en del villospår. Det är inte fråga om att alla företags priser och rabatter ska strömlinjeformas i gemensamma taxor.

Utredaren är nu tillsatt. Målet för när det hela ska vara igång är 1 januari 2022. Klargörande är vem som getts uppdraget att utreda, Gerhard Wennerström, VD i Samtrafiken, som ägs av offentliga och privata trafikföretag, och sedan länge förvaltar Resplus. Där kan tåg- och länstrafikresor köpas på en och samma biljett. Där finns databaser som kan användas av nya digitala bokningssajter, och arbete pågår med att standardisera delar av länens biljettsystem.

De fyra partierna avser uppenbarligen att bygga ut det som redan finns, till fler trafikslag och i hela landet.

Det verkar förnuftigt. I dag går det, om man åker tåg med SJ, att köpa biljett på nätet i ett sammanhang för alla byten på så krångliga resor som exempelvis från Malmköping till Ockelbo, Tomelilla eller Nikkaluokta. Detta borde gå att utvidga.

Ordföranden i Samtrafiken uttrycker sig mycket positivt om den valda inriktningen. Han heter Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD) och partiledare i en helt annan epok i det partiets utveckling.

Det är som med mycket annat i överenskommelsen i januari. De fyra partierna bröt en handlingsförlamning som brett ut sig genom blockpolitikens låsningar. Det öppnades för resultat som kommer att uppskattas även utanför de fyra deltagande partierna, exempelvis av Göran Hägglund – och oavsett partifärg även av ansvariga för många länstrafikbolag.

Från M-håll har visserligen gjorts ett försök att mullra. ”Fördyrande statlig prisreglering”, hette det i Dagens Samhälle från ordföranden i Storstockholms Lokaltrafik, Kristoffer Tamsons (M), annars känd för angrepp mot busschaufförers privata böneliv. Även om biljettsystemet är han ute i bullerpropagandans troll- och tassemarker. Utredningen handlar inte alls om ett statsdiktat av länsbolags priser.

Där finns visserligen en del att fundera över. Månadsbiljetten Flen – Katrineholm eller Eskilstuna – Strängnäs kostar 860 kronor. Pendlaren Arboga – Eskilstuna får betala 1200. Västerås – Eskilstuna eller Katrineholm – Norrköping blir det 1400. Flen - Södertälje kostar 1800 kronor. Den frågan kan, eller bör, ett ”nationellt biljettsystem” inte lösa. Länstrafikens huvudmän borde däremot göra mer för att utjämna skillnaderna och underlätta resor med kollektivtrafik över länsgränser.