Ledare: Blandade franska EU-drömmar

Frankrikes president Emanuel Macron tar EU-politiken på allvar. Även om han både har rätt och fel.

9 mars 2019 05:00

Frankrikes president, Emanuel Macron, inledde i veckan sin offensiv inför EP-valet i maj. Under rubriken ”En förnyelse av Europa” la han fram sin vision för kontinenten en debattartikel som publicerades i morgontidningar i alla EU:s 28 länder. Här i Sverige fanns den till exempel att läsa på DN Debatt. Macron är knappast den första världsledare som tar till knepet att publicera översatta artiklar i nationella tidningar, men han är antagligen den första att rikta sig till alla EU:s medborgare på det här sättet.

Under rubrikerna frihet, skydd och framsteg presenterar den franske presidenten en stor uppsjö förslag för ett mer sammanhållet Europa. En gemensam myndighet ska arbeta med att säkra våra val från både cyberattacker och utländska pengar, de yttre gränserna ska skyddas bättre samtidigt som invandringspolitiken görs lika i alla länder, och socialpolitiken ska harmoniseras genom gemensamma rättigheter, en europeisk minimilön. Macron föreslår även en europeisk klimatbank som ska finansiera klimatomställningen. För att bara nämna några saker.

Som svensk finns mycket att säga om harmoniserade sociala rättigheter. Allt ifrån jämställdhet och abort till lönenivåer på arbetsmarknaden, är frågor där vi ligger långt före stora delar av Europa. Den som tror att man genom att till exempel göra abortfrågan till en EU-fråga skulle få andra länder att ta efter oss, utan att vi behövde lyssna på dem, misstar sig grovt. Tvärtom riskerar det att kraftigt försämra våra egna villkor. Samma sak gäller arbetsmarknaden, där vi i Sverige inte har minimilöner utan kollektivavtal. En europeisk minimilön skulle helt slå undan fötterna för den svenska partsmodellen.

Ett tätare säkerhetssamarbete är där emot väldigt viktigt. I dag sker krigsföring och påverkan minst lika mycket med ekonomiska och digitala medel, som med trupper på marken. Ökat samarbete kring IT-säkerhet, energiförsörjning och påverkanskampanjer är därför viktigt. Likaså är miljösamarbetet i EU helt avgörande om vi ska klara av klimatomställningen.

Det är otvivelaktigt bra att Macron tar EU-politiken på allvar. Trots att nästan alla stora frågor, såsom säkerhet, migration och miljö, i dag ligger på EU-nivå så används unionen i allt för stor utsträckning som ett inrikespolitiskt slagträ. På det sättet är Macron en förebild för våra politiker. Det innebär samtidigt inte att allt han säger är klokt.

Vi skulle må bra av fler politiker som Macron, men vi skulle inte nödvändigtvis ha det bättre om han fick bestämma allt själv. Bra beslut förutsätter seriös diskussion där alla sidor får komma till tals. Därför är det viktigt att andra ledare nu svarar upp mot Macron så att vi kan få en seriös debatt om EU:s framtid. När vi nu rör oss in i EP-valet gäller det därför att vara uppmärksam. Pratar det där partiet eller den där kandidaten om EU-frågor, eller försöker hen bara plocka röster med inrikespolitiska poänger?

Isak Trygg Kupersmidt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!