Ledare: Fossilberoendet behöver brytas

Skapa en grön ekonomi, där fossila råvaror ersätts med sådana som ingår i ett pågående kretslopp.

20 mars 2019 05:00

Den stora uppmärksamhet, inte minst genom ett starkt engagemang från många ungdomar, som klimatfrågan får är välkommen. Även om man kan ha invändningar mot metoden har ungdomar som skolstrejkar för klimatet onekligen fått ett globalt genomslag. De konkreta kraven varierar över världen, men det är ingen tvekan om att det framtida klimatet engagerar den unga generationen. Det är inte heller någon tvekan om att ytterligare insatser behövs.

Även om det ibland kan tappas bort i alla tekniska diskussioner är frågan om det mänskliga bidraget till den globala uppvärmningen i grunden relativt enkel. Den stora orsaken till de problem som vi har är att vi använder oss av fossila bränslen och råvaror som olja, kol och gas.

Detta gör att kol som varit lagrat djupt ned i jorden kommer ut i atmosfären. Den viktigaste vägen framåt är att bryta detta nettotillskott genom att sluta använda fossila bränslen.

Detta är också det tänkesätt som ligger bakom satsningen på alternativa bränslen och biodrivmedel. Grunden är ett kretslopp där de utsläpp av växthus­gaser som orsakas när biodrivmedel förbränns tas upp av den biomassa som växer. Om man använder biomassa som bränsle, utan att plantera nya träd eller grödor, så hjälper det inte mot klimathotet.

Som ett antal forskare från Sveriges lantbruksuniversitet påpekar i en debattartikel på Svenska Dag­bladets hemsida kan samma tankesätt tillämpas också vad gäller köttproduktion. De utsläpp av kol som sker i form av koldioxid och metan från idisslare, kommer från de växter som djuren ätit. Debatt­artikelns syfte är att uppmärksamma att främst kor och får har en viktig roll i livsmedelsproduktion och för att behålla en biologisk mångfald och påverkan på den globala uppvärmningen behöver ses också från de perspektiven.

Det går att göra diskussionen betydligt mer komplicerad och mer teknisk. Det är lätt att gräva ned sig i metoder för olika beräkningar och vad man ska och vad man inte ska ta hänsyn till. Det finns också idéer om olika tekniska lösningar för att fånga in växthusgaser och lagra dem. De idéerna och de diskussionerna behövs, men bör inte stå i vägen för det stora dragen. Vi behöver minska utsläppen av fossilt kol och skapa en värld där mer kol tas upp genom en ökad växtlighet.

För att lyckas med det behöver vi skapa en grön ekonomi som bygger på att fossila råvaror ersätts med sådana som ingår i ett pågående kretslopp. Det betyder också att det behövs spelregler som gynnar satsningar på till exempel skogsbruk och produktion av biodrivmedel, men också skapar förutsättningar för att skogsägare ska känna trygghet och ha ett långsiktigt perspektiv.

Johan Örjes

Centerpressens Nyhetsbyrå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!