SD:s skyltfönster förskräcker

2 juni 2019 18:15

Liberalers ovilja att regera i ett beroendeförhållande till Sverigedemokraterna framställs av många till höger som beröringsskräck. Som om avståndstagandet bottnade i känslor som är frikopplade från faktisk politik. Åtskilliga på högerkanten talar också i klartext om nödvändigheten att samarbeta med SD, förhandla, ge och ta.

Sedan förra årets val finns det ett par skyltfönster, kommuner där ett sådant samarbete redan är på plats.

En av dem är Sölvesborg i Blekinge där SD styr tillsammans med M, KD och det lokala partiet Sölvesborg och Lister. Louise Erixon (SD) är kommunstyrelsens ordförande.

I förra veckan lämnade kommunstyrelsens vice ordförande Emilie Pilthammar (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande Niklas Joelsson (M) och fritids- och kulturnämndens ordförande Peter Thyrén (SD) sina poster. De tre hade tagit ett foto där de skämtar om gruppsex som Pilthammar lade upp på sin Facebooksida. Syftet var att förlöjliga kritiken mot SD:s listetta i EU-valet, Peter Lundgren, som hade avslöjats med tafsande.

Reaktionen från Moderaternas ledning var stark och länsförbundet i Blekinge inledde ett uteslutningsärende mot Pilthammar.

Var det allmän brist på omdöme? Ja, men inte bara. Omdömesbristen var en del i ett politiskt skeende där Pilthammar gick långt för att försvara en SD-politiker.

Men det så kallade Samstyret i Sölvesborg har även hunnit producera en del bekymmersam politik. Louise Erixon vill städa kommunens biblioteksplan, det kommunala dokument som styr bibliotekens verksamhet, från alla ambitioner att stödja kommuninvånare med annat modersmål än svenska.

Erixon säger till Dagens Nyheter att det handlar om redaktionella förändringar men syftet är uppenbart. SD har angripit modersmålsverksamheten i många år. Det hänger samman med partiets nationalistiska ideologi som strävar efter kulturell likriktning. Människor med flera kulturella och språkliga identiteter är inte önskvärda. Förutom de nya skrivningarna i biblioteksplanen har majoriteten skurit ner på modersmålsundervisningen.

I skånska Staffanstorp har Moderaterna bildat en tvåpartikoalition med SD. Christian Sonesson (M) är kommunstyrelsens ordförande. I rask takt har majoriteten klubbat igenom inte bara tiggeriförbud ­– trots att det knappt finns tiggare i Staffanstorp – utan även ett förbud mot servering av kött som producerats via ”ritualslakt”, motiverat med att Staffanstorpsborna har ”rätten att slippa religion”.

Majoriteten har även röstat igenom ett direktiv som förbjuder tjänstemännen i bland annat socialtjänsten att ge bistånd till personer som ”deltagit i eller stött terrorism”. Någon juridisk prövning av direktivet har inte gjorts och Akademikerförbundet SSR har reagerat mot att politikerna uppmanar sina anställda att på det här sättet begå lagbrott.

I den nya integrationsplanen finns ett förbud mot att skolbarn upp till sjätte klass bär huvudduk. Finns det några barn i Staffanstorps skolor som bär sådana plagg? Det vet inte Sonesson. Har politikerna tagit reda på om ett sådant förbud är lagligt? Nej, säger Sonesson till SVT.

Skolverket prövade frågan 2012, när det gäller heltäckande religiös klädsel, och kom fram till att ett förbud inte är tillåtet enligt grundlagen, Europakonventionen och diskrimineringslagen.

Så ser skyltfönstren ut. Högersamarbete med SD producerar förutom allmänt kulturkrigande även skandaler och juridiska haverier. Och man kan bara föreställa sig utvecklingen på kommunnivå om framför allt Moderaterna på riksplanet sätter sig i en regering som lutar sig mot SD.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!