Slarva inte med fakta om invandring

9 augusti 2019 16:35

Över 300 000 på fyra år. Den siffran har under de senaste veckorna snurrat runt i debatten. Det handlar om Migrationsverkets senaste prognos över invandringen. Myndigheten spår en flykting- och annan invandring som minskar över tid och hamnar på normala svenska nivåer.

Budskapet från flyktingnegativa opinionsbidlare är dock att den tolkningen är fel, att invandringen fortsatt är alldeles för hög, att Sverige inte klarar det och att invandringen måste minska.

I sin strävan att pränta in detta slarvar en del kollegor med fakta. ”Allt som allt räknar Migrationsverket med att lite drygt 300 000 ansökningar om uppehållstillstånd från asylsökanden och deras anhöriga under åren 2019-2022”, skriver Folkbladets (S) politiske chefredaktör Widar Andersson och tillägger att han inte minns att han sett fler ansökningar under särskilt många fyraårsperioder tillbaka i tiden.

Kanske minns han annorlunda om han läser Migrationsverkets rapport mer noga. Antalet asyl- och anhörigansökningar uppskattas visserligen till 306 000 under de närmaste fyra åren. Men 54 000 av dessa är förlängningsärenden av personer som redan har ett tillfälligt uppehållstillstånd. De nya ansökningarna är alltså 252 000.

Ansökningarna för anhöriginvandring bland dessa avser inte bara asylinvandrares familjemedlemmar, som Andersson påstår, utan alla som ansöker uppehållstillstånd med hänvisning till anknytning i Sverige, exempelvis nya kärleksrelationer.

Carolin Dahlman, politisk redaktör på Kristianstadsbladet, som utkommer under beteckningen liberal, talade också i en ledare om ”över 300 000 nya ansökningar” och satte tidsperioden till tre år. Efter påpekande ändrade hon till fyra år men lät den felaktiga uppgiften om antalet nya ansökningar stå kvar.

Hur många som söker är dock inte särskilt relevant i diskussionen om asylregler och Sveriges mottagningskapacitet. Eftersom inte alla får uppehållstillstånd, är det bättre att tala om de människor som faktiskt får stanna i Sverige med stöd i de lagar som diskuteras.

Även den uppgiften finns i Migrationsverkets prognos, på sidan två i tabellbilagan. Antalet personer som får asyl, inklusive kvotflyktingar, samt deras anhöriga uppskattas till 87 500 på fyra år, eller knappt 22 000 per år.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!