Stadskärnor kan leva vidare

Brothers och Bikbok i Eskilstunas centrum stänger inom kort.

8 februari 2019 16:27

Regionchefen för Brothers, Rickard Larsson, sade i Eskilstuna-Kuriren i veckan att centrumbutikens lönsamhet har varit alldeles för låg, särskilt ställt mot butiken i Tuna Park.

Här finns både nationella, för att inte säga globala, utvecklingstrender liksom lokala faktorer.

Ombyggnaden av Eskilstunas centrum har försvårat för näringsidkarna, även om det inte är någon huvudförklaring till flera verksamheters nedläggning och flytt. Här finns dock en längre historia. Mandatperioden 2006-2010 var bortkastad för flera byggen som väntade på klartecken från politiker. Centrumprojektet sköts framåt i tiden, vilket gjorde att slutfaserna sammanföll med handelns omvandlingsom har accelererat under de senaste åren.

Den är svårt att värja sig mot. Tuffare konkurrens, inte minst från e-handeln, tvingar handlarna att prioritera hårdare. Särskilt för kedjorna faller valet allt oftare på köpcenter, som är byggda på billig mark utanför stadskärnor och kan erbjuda kunderna bättre öppettider, nära och gratis parkering samt en logistisk helhetslösning för handel, mat och annat.

Katrineholm har liknande men ändå annorlunda utmaningar än Eskilstuna. Omvandlingstrycket som pressar handeln i stadskärnan finns även här. Men Katrineholm är en mindre stad och saknar ett köpcenter av Tuna Parks kaliber. Det gör att flera centrumbutiker som annars hade fått svårt kan än så länge hävda sig.

Det gäller nu att fullfölja ombyggnaden av Katrineholm till en mer gång- och cykelvänlig stad, samtidigt som man hittar smarta lösningar för tillgängligheten med bil.

Både Eskilstuna och Katrineholm behöver göra mer för att förtäta staden, få centrumbefolkningen att växa, liksom att göra stadsmiljön mer attraktiv, helst i ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna.

När man talar om förändringarna gäller det dock att hålla tungan rätt i mun. Handeln med sällanköpsvaror flyttar ut från stadskärnorna. Vissa städer drabbas mer än andra, men någon utveckling mot centrumdöd syns inte än på övergripande nivå.

Fastighetsägarnas senaste kartläggning, Cityklimatet, med ett stort representativt urval städer av skiftande storlek, däribland Eskilstuna, visar att dagligvaruhandelns, liksom restaurangsektorns och en del andra branschers omsättning i svenska stadskärnor, ökar.

Butiker flyttar ut – kaféer, gym, frisörer, hotell flyttar in. Människor rör sig fortsatt i centrum, även om de gör delvis andra saker där än tidigare.

I branscherna har det länge talats om etablering av "showrooms" där kunderna tittar på varor och provar kläder – eller varför inte smakar på mat och dryck? – som sedan beställs och levereras hem till kunden eller till butiken för avhämtning. Den affärsmodellen skulle sänka handlarnas kostnader och öppna nya möjligheter för butiker i centrala lägen.

Så nog kan stadskärnorna leva vidare, men på andra sätt och med rätt offentlig hjälp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa