”Varför, Jimmie Åkesson, tillåter du att dina EU-parlamentariker inte redovisar vad de använder kontorsersättningen till?”

Den frågan ställde Jonas Sjöstedt (V) till SD-ledaren under onsdagens partiledardebatt i riksdagen. Han syftar på den schablonersättning till ”allmänna utgifter” på runt 45 000 kronor i månaden som Europaparlamentarikerna får.

Pengarna ska ”huvudsakligen täcka utgifter för verksamhet i valkretsen, såsom hyres- och förvaltningskostnader för kontor, telefon och abonnemang, representation, datorer och telefoner samt anordnande av konferenser och utställningar”, som det formuleras på Europaparlamentets hemsida.

Några redovisningskrav finns dock inte och många ledamöter stoppar sannolikt betydande belopp i egen ficka. Andra för över pengarna till sina partier, även det i strid med reglerna.

Gör svenska Europaparlamentariker så? Inte de få som redovisar utgifterna när journalister frågar. När det gäller de övriga kan man bara gissa.

De som väljer att mörka döljer viktig information för väljarna. Medborgarna får inte en fullständig bild av hurpolitikerna följer parlamentets regler och riktlinjer, hur mycket skattepengar som hamnar på deras privata bankkonton och vad som omvandlas till partibidrag.

Sverigedemokraternas ledamöter hör till dem som varken har redovisat eller avser att redovisa sin användning av ersättningen. Jimmie Åkesson gled i onsdagsdebatten undan frågan.

SD är dock inte ensamma. Nyhetssajten Europaportalen har ställt frågan till 20 svenska toppkandidater. Nio dem harsagt att de kommer att redovisa ersättningen. Dessa är Johan Danielsson (S), Erik Bergkvist (S), Evin Incir (S), Malin Björk (V), Ana Süssner Rubin (V), Alice Bah Kuhnke (MP), Pär Holmgren (MP), Karin Karlsbro (L) och Soraya Post (Fi).

Björk är sittande parlamentsledamot och har visat hur hon använt ersättningen.

Heléne Fritzon (S), Jytte Guteland (S), Fredrick Federley (C), Tomas Tobé (M), Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M), Arba Kokalari (M), Sara Skyttedal (KD), David Lega (KD), Jessica Stegrud (SD) och Charlie Weimers (SD) ger olika undanglidande svar.

Peter Lundgren (SD) och Kristina Winberg (SD), som båda sitter i Europaparlamentet i dag, har vägrat ställa upp för intervju med Europaportalen.

Kandidaterna för M och de två från SD som har låtit sig intervjuas ger standardsvaret att de kommer att följa Europaparlamentets regelverk fördetta, vilket är nonsens. Regelverket för redovisning är luft, eftersom det enbart består av uppmaningar att spara kvitton och så vidare. Någon kontrollmekanism finns inte. Sådant regelverk är omöjligt att bryta mot.

Det finns ledamöter som redovisar de allmänna utgifterna offentligt. En sådan är den brittiska gröna parlamentarikern Jean Lambert. Av sammanställningen på hennes hemsida framgår att det är svårt att göra av med pengapotten. Lambert lägger hälften av ersättningen på att hyra ett kontor i den valkrets i London som hon representerar. Ändå får hon pengar över.

I Sverige håller vi öppenhet i offentlig verksamhet högt, liksom noggrannhet vad gäller folkvaldas användning av offentliga medel. Svenska Europaparlamentariker bör leva därefter.