Trafikdöden måste minska

Dödsolyckan på riksväg 55 vid Strångsjö i måndags har, som varje olycka, sina speciella förklaringar. Men här finns även mönster.

25 januari 2019 05:00

Olyckan var en så kallad upphinnandeolycka, påkörning bakifrån, som tillhör de vanligaste olyckstyperna. Enligt räddningsledaren, som uttalar sig för SVT Sörmland, hade en tankbil stannat med personbilen bakom. Den lastbil som kom efter lyckade dock inte stanna utan tryckte in personbilen i tankbilen. De två personerna i personbilen klämdes fast och den ena avled.

Detaljerna återstår att reda ut men det ligger nära till hands att misstänka att det hala underlaget bidrog till kollisionen. Hela Mälardalsområdet var olycksdrabbad i måndags på grund av svår halka och särskilt besvärligt var det på riksväg 55.

55:an är en problemväg generellt, den mest olycksdrabbade i Södermanland, bortsett från E4:an (SVT Sörmland 8/1). De riktigt besvärliga vägavsnitten finns längre norrut, väl omskrivna i tidningen genom åren. En breddning och ombyggnad till 2+1-väg mellan Dunker och Björndammen har inte blivit av. Länsstyrelsen fann skyddet av en häckande fågelart viktigare än höjd säkerhet på en olycksdrabbad väg. Trafikverket har heller inte prioriterat riksväg 55 i sin nationella plan som sträcker sig till 2029.

Den här typen av käppar i hjulen och bortprioriteringar är svåra att förstå, särskilt i kombination med nollvisioner och andra fina ord om trafiksäkerhet.

Den allmänna trenden är bekymmersam. Trots Trafikverkets mål om att föra antalet döda i trafiken mot noll – med ett etappmål på högst 220 döda år 2020 – har dödstalet hållit sig på i stort samma nivå under de senaste tio åren. 2018 omkom 325 personer i trafiken jämfört med 253 personer 2017.

I förhållande till det antal bilar som finns på vägarna är antalet döda visserligen långsiktigt minskande. Men Sverige borde ändå prestera bättre med tanke på utvecklingen mot allt säkrare bilar och allt större kunskap om trafiksäkerhet. Ett par viktiga svaga länkar är en vägstandard och trafiklösningar som inte hänger med den ökade trafikmängden, trots många förbättringar på senare år. Det handlar om allt från otillräcklig vägombyggnad för bättre säkerhet till bristfällig vinterväghållning.

Men vid sidan av de förbättringar som kan och bör göras i vägnätet är det även möjligt att höja det personliga medvetandet i trafiken. Här finns det ingen övre gräns.

Ta inga risker med alkohol och bilkörning. Respektera hastighetsskyltar. Håll avstånd till framförvarande fordon. Ha blicken på vägen, inte på telefonen. Använd bilbälte. Slarva inte med däck och lyse. Ta till extra marginaler vad gäller hastighet och säkerhetsavstånd vid halt väglag och dålig sikt. Respektera oskyddade trafikanter.

Var och en har ett ansvar men det är heller inte fel med statliga kampanjer. Polisen måste i sin tur upprätthålla det repressiva arbetet. Risken att åka fast för trafikbrott bör åtminstone inte minska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!