Viktigt första steg in på arbetsmarknaden

Det finns många steg i en människas utveckling.

11 juli 2017 05:00

Vart och ett av dem är viktigt på sitt sätt och kanske blir något av dem livsavgörande. Kanske just det steget leder in på en väg som leder till en framtid, som man kanske inte väntat sig men som visar sig bli väldigt bra.

Ett sådant viktigt steg för framför allt ungdomar är det första jobbet. Just nu är tusentals ungdomar i Sörmland ute på arbetsmarknaden. Många av dem på sin första arbetsplats.

Verksamheten är viktig för kommuner och företag då ungdomarna fungerar som vikarier för semesterledig personal. Men viktigast är dessa arbeten för ungdomarna själva.

Det finns olika former av jobb och sysselsättning för ungdomar. Vanligast är sommarjobben som är säsongsbundna. Det finns många gräsmattor att klippa, rabatter att rensa och offentliga områden att hålla rena. Inom handel och turism öppnas många dörrar för ungdomar som vill tjäna egna pengar under några veckor på sommarlovet.

En bra skola i skolan får de elever som kanske vill lite mer. De som har egna idéer som de vill utveckla. De bildar så kallade UF-företag, vilket innebär att de upprättar en affärsplan, gör marknadsundersökningar, producerar eller på annat sätt tar fram en vara eller en tjänst som de säljer. En årsredovisning ska självfallet komplettera detta första steg in i den värld som befolkas och utgörs av entreprenörer.

Inte sällan får dessa UF-företagare blodad tand. Under sommarlov och efter skolan fortsätter många av dem att förverkliga sina affärsidéer. Det sker på egen hand eller med viss hjälp

Tidningen har exempelvis skildrat hur ungdomar i Flen hjälps på traven. Genom företaget Indivator har ett antal ungdomar gnuggats i företagandets ädla konst.

Men innan de kan köra igång med sina respektive verksamheter får de möta etablerade företagare som granskar deras idéer och underlag. Utan ett absolut och helhjärtat engagemang är risken stor att den tänkta verksamheten inte ger det resultat som man hoppats på.

Det är bra att kommunerna i Sörmland är angelägna om att på olika sätt underlätta ungdomarnas väg in på arbetsmarknaden. I Eskilstuna har 600 ungdomar fått så kallad feriepraktik, som innebär att de under handledning får arbeta i olika verksamheter. Enligt Marie Svensson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, är feriepraktiken en viktig anledning till att ungdomsarbetslösheten i kommunen har halverats under de senaste två åren. Samtidigt har antalet feriepraktikplatser fördubblats.

Sommarjobb, feriepraktik eller egen verksamhet i enkel företagsform ger ungdomarna nödvändig, om än kort, erfarenhet av det liv som väntar dem efter avslutad skolgång. Den erfarenheten innebär att en första rad på ett cv kan fyllas i, vilket i sin tur underlättar nästa steg ut i vuxenlivet.

De satsningar som kommunerna och företagen gör på att skapa ett första jobb för ungdomarna är väl motiverade. Att sedan ideella krafter ställer upp för handledning och coaching gör satsningarna än bättre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!