Villkora inte kommunala sommarjobb

17 juli 2019 13:45

Tidigare i år införde Växjö regeln att skolelever som vill ha sommarjobb hos kommunen antingen ska ha godkända betyg i matematik och svenska eller delta i sommarskola. Snart kommer Eskilstuna, med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) i spetsen, troligtvis att göra likadant.

Till P4 Sörmland säger Puustinen att det visserligen inte finns något konkret förslag, men att inställningen hos nämnden är positiv, och att den så kallade Växjömodellen kan bli verklighet i kommunen redan nästa sommar (17/7).

Det är ingen god idé. Även om det vore bra om alla elever når målen, och de som inte lyckats behöver erbjudas extra stöd både under och mellan terminerna, bör de kommunala sommarjobben för tonåringar inte villkoras på det sättet.

Som Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete vid Linneuniversitet, säger till SVT Småland, kan reformen slå hårt mot ungdomar som redan har det tufft, som exempelvis mår psykiskt dåligt eller har en diagnos som adhd. Alltså den grupp som sannolikt kommer att ha svårast att ta sig in på arbetsmarknaden och som ett första jobb, som ger erfarenhet, referenser och ibland möjlighet till extrajobb, därmed kan ha särskilt stor betydelse för.

Ytterligare en grupp som riskerar att falla igenom, som på senare tid har börjat uppmärksammas alltmer i den offentliga debatten, är elever med svagare teoretisk begåvning, som utgör cirka 13 procent av alla barn och ungdomar (Svenska Dagbladet, 13/7).

Därför får det bästa inte bli det godas fiende. I den bästa av världar ägnar visserligen tonåringar med underkända betyg sommarlovet åt att både jobba och studera. I verkligheten är det dock bättre att genomföra en av aktiviteterna än ingen, vilket mycket väl kan bli fallet för en del om den ännu inte utvärderade Växjömodellen införs.

Om någon förändring ska göras bör det således snarare vara att rikta en del av de kommunala sommarjobben till ungdomar som har extra stor risk att hamna i utanförskap. Det är framför allt de som behöver kommunens stöd för att komma in på arbetsmarknaden.Övriga klarar sig i regel i alla fall.

Signerat

SusanneNyström
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!