Till minne Göran M. Silfverstolpe

Förre musei/kulturchefen i Eskilstuna, korresponderande ledamoten av Kungl Vitterhetsakademien, fil lic Göran M. Silfverstolpe, har gått ur tiden.

28 september 2011 06:21

Efter tjänstgöring vid Nordiska museet, Kungl Livrustkammaren och Nationalmuseum kom han till Eskilstuna 1949 och blev chef för Eskilstuna Konstmuseum. Han stannade där till sin pensionering 1983.

Konstmuseet hade, sedan det grundats 1937 i den gamla, vackra lasarettsbyggnaden i Kyrkoparken vid Eskilstunaån, drivits av Eskilstuna Konstförening. Nu fick museet sin första konstvetare, anställd av kommunen.

Konstföreningen hade redan lyckats lägga grund till en konstsamling men Göran M. Silfverstolpe började mer systematiskt göra inköp och lyckades förvärva till museet dyrgripar som Roslins Fransk abbé, Olof Hermelins Bykgummor på Eskilstunaån, GAN:s Ombord på pansarbåten, Grünewalds Landskap, Hjerténs Blommor, Vera Nilssons På terrassen och den storformatiga väggmålningen Händer på Djurgårdsskolan samt Amelins Arbetarcafé bara för att nämna några och sist men inte minst Otto G Carlsunds programförklaring för Art Concret. Eskilstuna Konstmuseums permanenta samling hör till de bästa i landet utanför storstäderna.

Efter efterforskningar i Frankrike ordnade Göran M. Silfverstolpe 1955 en utställning av Eskilstunakonstnären Gustaf Albert Andersson, som på 1890-talet försvunnit till Frankrike. År 2000 skrev han publikationen Albert – en landskapsmålares odyssé.

Göran M. Silfverstolpe grundade och utvecklade ytterligare tre museer i Eskilstuna under sina år nämligen Rademachersmedjorna, Faktorimuseet och Vapentekniska museet. Han månade också om kulturmiljöfrågor såväl i staden som omlandet.

Göran M. Silfverstolpe var en utomordentligt god skribent, föreläsare och pedagog. Hans bok om Vera Nilsson, Sveriges Allmänna Konstförenings publikation 95, 1986, har t ex blivit en klassiker. Boken Eskilstuna – den månghamrande staden, 1963, har varit en bibel för fortsatt forskning om Eskilstuna.

Vi som i många år arbetade tillsammans med Göran M. Silfverstolpe och samarbetade med honom också efter pensioneringen känner stor saknad efter en avhållen före detta chef, en förebild, en vän.
Diana Krumins Engstedt, Kristina Eriksson, Calle Braunerhielm, Lars Nystedt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa