Per-Olov lade grunden till Skavsta flygplats

Pettersson, förre flygplatschefen för Skavsta flygplats avled den 24 januari i sviterna av stroke. Per-Olov blev 73 år.

8 februari 2011 06:34

Per-Olov, mer känd som Pelle, Peo eller POP, började sin flygarbana med segelflyg i barndomsstaden Eskilstuna. Sökte tidigt fältflygaryrket och kom, efter att ha erövrat sina vingar på Ljungbyhed, via F-3 till F-11 som fältflygare. Pelle blev flyget trogen under hela sin yrkeskarriär och även som pensionär.

Efter sin tid som fältflygare utbildade sig Pelle till trafikledare och tjänstgjorde, med tiden i ledande befattningar, först på F-11, därefter som stabstrafikledare och sedan vid luftfartsverket, där han tjänstgjorde fram till 1982.

Pelle blev då anställd för att starta den civila delen av Skavsta flygplats, som sedan öppnades för trafik 1984. Pelle blev den person som med stor entusiasm och en obändig vilja, trots många motgångar och tuffa förhandlingar under 18 år, lade grunden till att Skavsta i dag är landets tredje största flygplats i Sverige. Det värde hans insatser i detta sammanhang haft för Nyköpings kommun kan inte nog värderas.

1990 ombesörjde Pelle att kamratföreningen F-11 Veteranerna fick disponera en byggnad på Skavsta som minneshus efter flygflottiljen F-11. Byggnaden blev grunden till F-11 Museum och utan detta initiativ hade det aldrig blivit något museum på Skavsta. Pelle fortsatte med stort intresse att därefter engagera sig i museets utveckling fram till sin bortgång.

1995 bildades Nyköpings Flyghistoriska Förening, med främsta syfte att trygga F11 Museums fortlevnad, med Nils Personne som ordförande. Han efterträddes 1997 av Pelle som sedan dess varit föreningens ordförande.

Med sin klokhet, goda omdöme och varma humor har Pelle starkt bidragit till museets och NFF:s fina utveckling. Jobbet bland alla flygvänner kommer att bli mycket tungt utan Pelle. Oändligt mycket tyngre är det för Pelles närmaste efterlevande.

Bilden på Pelle när han som ung fältflygare stiger ur sin S32 efter ett lyckat flygpass är kännetecknande för den värme och glädje han spred.

Närmast anhöriga är hustrun Margareta och barnen Eva och Jonas med familjer.

Gunnar Vieweg
F11 Museum och Nyköpings Flyghistoriska Förening

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!