Att köpa vin i matbutik är fullständigt naturligt, Olsson

Niklas Otto Olsson ser rött igen. Det skriver en läsare i en replik på en kritisk ledarkrönika om gårdsförsäljning.

Niklas Otto Olsson ser rött igen. Det skriver en läsare i en replik på en kritisk ledarkrönika om gårdsförsäljning.

Foto:

Replik2024-07-06 09:48
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har Niklas Otto Olsson återigen uttalat sig avvisande till gårdsförsäljning (9/6)

Den här gången bygger han sitt motstånd mot en sådan på att ett försvinnande litet antal av dem med alkoholproblem kan komma att besöka en vingård. Upplägget för gårdsförsäljning som träder i kraft nästa år är omgärdat av sådana begränsningar och moraliska föreläsningar om alkoholens skadeverkningar att det är en parodi på sig själv. 

Trots detta ser Niklas Otto Olsson rött. Med anledning av detta frågar jag honom: Är Sverige det enda landet inom EU som fullt ut bedriver en ansvarsfull alkoholpolitik? Och om det bara är Finland som delvis gör det eftersom Finland har gårdsförsäljning? Eller är svenskar sämre på att hantera friheten att gå till en vanlig livsmedelsbutik och handla alkohol – som är fullständigt naturligt i övriga EU-länder – förutom Finland? 

Finland håller för övrigt på att minska omfattningen av sitt monopol. För mig verkar det som motståndarnas kamp mot gårdsförsäljning och för fortsatt monopol är en kamp att tygla folkopinionen. När gårdsförsäljning varit verklighet ett tag så fruktar monopolkramarna att fler och fler kommer att ifrågasätta nyttan med ett monopol.

Bo Bergman
Alkoholpolitik rättshaverist

Svar direkt

Det är inte första gången Bergman går i taket för att jag på ledarplats riktat kritik mot förslaget om "gårdsförsäljning". Det är återigen slående hur lite brydd Bergman är över alkoholens sociala och medicinska konsekvenser samt de samhällskostnader som följer. Att Bergman vill fälla det svenska alkoholmonopolet är klart. Han ställer sig vid särintressenas sida och kallar det "folkopinion".

Och inte heller skulle en europeisk utblick stödja skribentens teser. Förvisso kan det vara svårt att jämföra länder med varandra. Olika politiska, ekonomiska och sociala historia försvårar sådana övningar.

Men: I jämförelse med andra EU-länder har Sverige den lägsta mängden alkoholrelaterade dödsfall per capita. Länder med mer generös syn på alkohol har en väsentligt högre och på en del håll till och med dubbelt så stor alkoholkonsumtion. De är knappast några förebilder. Danmark är ett av dessa flaskglada länder. Hälsoskadorna på Europas befolkning, till följd av alkohol, är betydande. Både vad gäller direkta social- och hälsoskador samt produktivitetsbortfall.

Att på EU-väg öppna en glipa spritintressena kan använda för att bryta upp det svenska alkoholmonopolet vore förödande.

Niklas Otto Olsson
Politisk redaktör på oberoende liberala Katrineholms-Kuriren och återkommande krönikör på ledarsidan