Kunskapsuppföljningen stärks med tidiga betyg

Replik 17 oktober 2021 17:08
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I sin ledarkrönika "Betyg från fyran är en dålig idé (10/14) nämner Alex Voronov huvudorsaken till varför tidigare betyg är bra och varför vi i Liberalerna driver den frågan. Det handlar i grund och botten om att göra det lättare att förstå var eleven och ens barn ligger i förhållande till kunskapskraven och att lättare identifiera elever som behöver mer stöd.

Samtidigt nämner Voronov att antalet elever som får särskilt stöd inte har ökat. Vi menar att det är två skilda saker. Vi vet att kommunerna har misslyckats att göra skolan likvärdig. I många kommuner är det just särskilt stöd i skolan det har sparats in på, trots att behovet har ökat. Det är en anledning varför vi driver frågan om återförstatligande av de kommunala skolorna.

 

Varannan lärare tycker att det har blivit lättare att upptäcka elever med behov av särskilt stöd efter införandet av betyg i årskurs sex. Hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och fyra av fem elever uppger att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Vet man att man blir bedömd så jobbar man förstås hårdare och för vissa kan det vara stressigt när man inte har blivit utvärderad på samma sätt innan. Detta gäller dock oavsett vilken årskurs man sätter betyg i.

Att införa betyg i lägre årskurser är alltså inget nytt eller något experiment. Sverige är snarare undantaget vad gäller att få betyg sent i skolgången Det vill vi ändra på. Kunskapsuppföljningen stärks med tidiga betyg.

 

Stefan Krstic
Gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna

Margaretha Furustrand
Gruppledare för Liberalerna i Strängnäs


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa