Så vill vi lösa skolans problem i Strängnäs

Vi skapar politik genom att arrangera seminarier och arbetsgrupper. Vi protesterar när kommunens skolstatistik är tendensiös. Vi skriver debattinlägg. Vi har en skolpolitisk agenda för en bättre skola, skriver Strängnäspartiets Lars Larsson och Marie Ericsson Drotte.

Vi skapar politik genom att arrangera seminarier och arbetsgrupper. Vi protesterar när kommunens skolstatistik är tendensiös. Vi skriver debattinlägg. Vi har en skolpolitisk agenda för en bättre skola, skriver Strängnäspartiets Lars Larsson och Marie Ericsson Drotte.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Replik2023-05-23 17:57
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ledaren Strengnäs Tidning den 2 maj, 2023, påstår att när det gäller kommunal grundskola i Strängnäs, har oppositionspartierna samma idétorka som M och S i den styrande majoriteten. Tvärtom! Opposition har lagt fram många förslag. Till exempel att tillämpa vår tiillitsbaserade styrmodell och fråga lärare och rektorer vad de vill. De är experter. Då fria skolor fungerar bra, kan väl intresserade kommunala få arbeta likadant? Eller varför inte tillämpa samma arbetssätt som Hovsjöskolan i Södertälje? Varför inte bara kopiera framgångsrika skolkommuner?

Den politiska samförståndsandan i Strängnäs är stark. Det får effekter, som att ingen blir upprörd av skolornas stora problem – medan krav på skolchefens avgång väcker starka känslor.

Men där hugger vi alla i sten. 

Strängnäs kommun är en enhetsförvaltning. Det betyder en förvaltning och en ansvarig chef, kommunchefen Lars Ekström. Nämnderna saknar egna tjänstemän och är som staber under kommunstyrelsen. Där sitter kommunens starke man, kommunstyrelsens ordförande (KSO) Jacob Högfeldt (M). 

Med koalitionen (M+S) och en enhetsförvaltning, blir det bara en politiker (KSO) och en tjänsteman (kommunchefen), som kan ställas till svars. Och när de sätter sig på bakhasorna blir det stopp.

Kräftgången i de kommunala skolorna drabbar direkt bara cirka 10 procent av väljarkåren. De kommunala skolorna är endast en del i politikens så kallade huvud­mannaupp­drag – där förskolor, kommunala och fria grundskolor, Thomas- och Europagymnasiet också ingår. 

Att lyckas avsätta kommunchefen – för att han inte vill sparka skolchefen, eller att få till ett nyval, för att få bort KSO, är inte helt realistiskt. 

Notera också avsaknaden av socialdemokratiska protester. Utöver vanliga krav på förbud och viljan att ändra nationell politik – för att lösa Strängnäs utmaningar – hörs ingenting. Ändå är det främst deras väljare och deras barn som drabbas. Men inte ett ljud. Samförståndet är totalt.

Vi försöker lyfta frågan om mobbning. Kommunen har bra program, men godtycklig tillämpning. Vi fick nej på att låta en mamma berätta för kommun­fullmäktige hur det är att ha ett mobbat barn och när de som ska hjälpa till, lärare, rektor och kommunen, bara tittar bort och vill inte höra. 

Vi skapar politik genom att arrangera seminarier och arbetsgrupper. Vi protesterar när kommunens skolstatistik är tendensiös. Vi skriver debattinlägg. Vi har en skolpolitisk agenda för en bättre skola.

Strängnäs opposition har många förslag. Majoriteten har ett – att fortsätta som vanligt.

Lars Larsson
Oppositionsråd i Strängnäs kommun, Strängnäspartiet

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare, Strängnäspartiet

__________________________________________
Svar direkt

Det som efterlystes i ledaren är konkreta besked om vad det är som fattas de kommunala skolorna. Varför når inte fler elever målen? Handlar det om otillräckliga läromedel, för få behöriga lärare, många elever med behov av utökat stöd eller något annat? Ingen politiker eller tjänsteman har hittills kunnat berätta var skon klämmer. Strängnäspartiet framför flera tänkvärda lösningsförslag. Men skolan i Strängnäs är inte Jeopardy. Man kan inte börja med att ge svaren innan man ställt frågorna. 

Ledarredaktionen