Varför vill ledarsidan straffa friskoleeleverna?

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund replikerar på ledarsidan. Varför vill ledarsidan straffa friskoleleverna undrar hon.
Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund replikerar på ledarsidan. Varför vill ledarsidan straffa friskoleleverna undrar hon.

Replik 20 juni 2023 16:27
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På ledarplats välkomnar Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning skolminister Lotta Edholms besked om att skolpengen ska sänkas för friskolor, liksom att min ton skulle ha mildrats. Hur tonen uppfattas får andra bedöma, men jag är upprörd. 

För mig är det en rättvisefråga. Varför ska utbildningen för elever som valt en friskola vara mindre värd än den skolgång som deras jämnåriga får i kommunal regi? 

Ledarsidorna hävdar att det inte behövs fler utredningar. De har köpt beskrivningen av att kommunala skolor har ”utbudsansvar” och därmed större kostnader. Har de frågat Eskilstunas eller Katrineholms kommuner vilken ”extrakostnad” dessa kommuner har? Alla gissar, inklusive ledande politiker och ledarsidor. Det duger inte. Vi behöver veta.

Åstrandutredningen som ledarsidorna hänvisar till har vederlagts av forskaren Gabriel Heller-Sahlgren: ”Det finns inget tydligt stöd för utredningens grundantagande att fristående skolor anpassar sig i lägre grad än kommunala skolor till variationer i elevunderlaget. Utredningens analyser är otillräckliga och med en mer rimlig ansats tyder resultaten faktiskt på att friskolorna under just den period som utredningen framhåller som speciellt viktig – åren 2009–2018 och 2010-talet generellt – anpassade sig i högre utsträckning än kommunala skolor till avvikelser i elevunderlaget.” (Mina kursiveringar)

Faktiskt tyder det mesta på att kommunerna hanterar sina skolbudgetar så att friskolor får mindre i skolpeng än kommunala skolor. Även Riksrevisionen, som ledarsidorna också hänvisar till, understryker att kommunerna måste redovisa faktiska skolkostnader. Vi vill veta hur det faktiskt ser ut. Därför välkomnar vi en opartisk utredning. Om det visar sig att kommunerna har högre kostnader får staten kompensera dem för skolpliktsansvaret. Men utan att låta friskolornas elever betala priset. Det är minst sagt förvånande att liberala ledarsidor vill straffa friskoleelever för att de nyttjar sin valfrihet.

Ulla Hamilton
Vd på Friskolornas riksförbund 

Svar

Skolpengens utformning handlar inte om vad varje enskild elev är "värd". Inte heller "straffas" friskolelever av en justerad skolpeng. Den sortens argument håller inte i en verklig diskussion om hur skolan ska finansieras och fungera.

Att Ulla Hamilton vill veta precis hur stora kostnadsskillnaderna är mellan fristående och kommunala skolor är inte fel. Men att det finns skillnader i ansvar är väl belagt. Kommunala skolor har en lagstadgad plikt att bereda plats åt alla barn i upptagningsområdet. Det är ansvar som fristående aktörer saknar. Det har konstaterats i rapport efter rapport. Varför ska då friskolor få samma skolpeng som kommunerna? Lika lön för lika arbete är en tumregel som just nu inte följs.

Det är slutsatserna i tidigare utredningar och rapporter som vissa friskoleintressen inte tycker om. Det ropas efter en opartisk utredning. Men orden väljs med noggrannhet för att väcka misstro mot de för Friskolornas riksförbund obekväma resultaten. Politiker får inte låta särintressena styra när skolsystemet ska reformeras.
 

Ledarredaktionen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa