Vi har all rätt att ha synpunkter på tjänstemän

Replik 10 september 2020 16:27
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledaren 9/9.

Den politiska ledningen kan aldrig svära sig fri från ansvar. Men den har all rätt att ha synpunkter på genomförandet av politiska beslut. Som folkvalda är vår uppgift att vara medborgarnas ögon, öron och röst in i en organisation som annars skulle sakna ansvarsutkrävande från sin ägare, medborgarna. 

 

Politiken har alltid hela ansvaret men inte hela kontrollen. Det tas mängder av myndighetsbeslut som lokalpolitiker inte får påverka. Miljöhandläggare och rektorer är exempelvis starkt bundna av lagar och direktiv från staten. Inte heller styr politiken över medarbetares fria vilja, ageranden och ställningstaganden. Och tur är väl det. Men politiken får räkna med att ta ansvaret om en av de 10 000 medarbetarna kliver snett.

 

Ofta beskrivs maktförhållandet som att politiken ska bestämma vad som ska göras. Tjänstemännen avgör hur. Men vad ska politiken göra när ett missnöje med ”hur” föreligger? Bara tiga? Ansvaret för ”hur” är ytterst politikens när det kommer till kritan. Därför har politiken rätt att ha synpunkter även på genomförandet. 

Politiken måste exempelvis inte gilla åsikten om ”parkering inte är en mänsklig rättighet”. Även om det i sak är korrekt. Faktum är ju att en parkering kan vara viktigt för att någon med funktionsnedsättning, en äldre person, ska kunna behålla sin frihet. 

 

Politiken måste inte vara nöjd med hur en genomförd förändring på en skola görs. Jag har osedvanligt god insyn på nämnda skola. Jag är inte imponerad av hur det skötts.

Politiken måste heller inte vara nöjd med statens orimliga sätt att styra. Varför ska vi vara tysta? Lika lite som vi är tysta om absurd migrationspolitik eller annat. 

 

Som socialdemokrat ligger lojaliteten alltid hos eskilstunaborna i första hand. Inte i att försvara en organisation eller statens agerande i alla väder. 


Jimmy Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

Ämnen du kan följa