Flera beslut i strid med regelverket

Tack till Per Wedlin (replik 30/3) för hans korrekta beskrivning av beslutsprocessen i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

21 mars 2017 05:55

Han beskrev processen, både som den felaktigt gick till, och hur den borde gått till, enligt den demokratiska ordning som finns.

Jag blir ledsen när ledarsidan i Strengnäs Tidning för andra gången kritiserar Strängnäspartiet och oppositionen för att vi försvarar de demokratiska spelreglerna. Jag trodde att det även var tidningens uppgift.

I en demokratiskt styrd organisation kan ändamålen inte helga medlen!

Frågan har inte varit någon politisk vendetta från Strängnäspartiets sida mot majoriteten, men det vore att acceptera en felaktig ordning att inte opponera sig när det finns lagar och praxis som inte följs och när inte ordförande kan guida nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för den delen, i vad som är korrekt och riktigt i hanteringen av gällande demokratiska spelregler.

Jag är häpen över att inte Socialdemokraterna reagerat, de är oftast mycket kunniga i frågan.

Flera personer i Strängnäspartiet, inklusive undertecknad, (bland annat som direktör/VD för Västmanlands kommuner och landsting, med en styrelse bestående av ledande politiker) har lång erfarenhet av att arbeta nära politiken i offentlig förvaltning – och vi, Strängnäspartiet, har en grundläggande värdering att politik och politiker ska respekteras, men också att det demokratiska regelverket ska följas och att det är politikens uppdrag, särskilt ordföranden att tillse detta.

Om vi ska undvika politikerförakt ska naturligtvis ärenden som påverkar kommunens invånare behandlas så likvärdigt som möjligt, och beslutsprocessen ska kunna beskrivas så att vi alla vet hur vi ska förhålla oss till de beslutande processerna

Varför tidningen tar majoriteten i försvar beror säkert bara på okunnighet. Men när partier försvarar det som vår demokrati bygger på, får negativ kritik så blir man naturligtvis ledsen.

Det finns fler beslut i kommunen som inte följt gängse regelverk, till exempel byggnation av det så kallade Kungstornet och konststigen i Ulfhäll i Strängnäs tätort.

Det borde uppmärksammas mer av alla människor som vill försvara de demokratiska spelreglerna, i stället för att som tidningen försvara en tveksam och felaktig hantering från majoriteten.

Monika Eriksson Bertilsson

Strängnäspartiet

SVAR: Graden av kritik från Strängnäspartiet hänger inte så bra ihop med innehållet i de frågor som uppstått i Strängnäspolitiken i samband med bytet av ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Att det under en kortare tid utsågs en tillfällig ordförande, innan läget klarnade och ärendet om val av ordförande togs upp på fullmäktige i slutet av mars, utgjorde inget hot mot de demokratiska spelreglerna.

Inte heller finns det skäl att påstå så långtgående saker som att fullmäktigemajoriteten låtit ”ändamålet helga medlen”. Strängnäspartiet borde undvika sådana svepande omdömen.

Det handlande som var upphovet till kritiken här på ledarsidan (Signerat 3/3 samt ledare 29/3) – att ledamöter när ett fullmäktigeprotokoll inte var justerat ”bojkottade” ett nämndmöte och satt vid väggen – var också ett prov på att, utan att ha hållbara argument, höja konfliktnivån. Sådant skadar samtalsklimatet snarare än att det stärker det kommunala självstyret.

Åke Wredén

Ledarredaktionen

Beslut i strid med regelverket i Strängnäs

I en demokratiskt styrd organisation kan ändamålen inte helga medlen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa