Replik: Landsbygdspartiet oberoende prioriterar skogen

4 april 2018 05:00

Karin Perers, ordförande i Mellanskog och Lars Wigren, ordförande i Mellanskog lokalt i Södermanland, har i en debattartikel betitlad "Missa inte målet – skogen kan rädda klimatet" i EK den 3 juli på ett kompetent, sakligt och engagerat sätt beskrivit den brukade skogens positiva inverkan på klimatet.

Karin och Lars efterlyser mer engagemang i viktiga skogsfrågor från politikerna och där har vi i Landsbygdspartiet oberoende inget dåligt samvete. När jag går igenom de punkter Karin och Lars räknar upp, bindning av koldioxid och inte bara skogens bindning av koldioxid utan även de produkter som skogen görs av och att det vi idag gör av olja kan vi i framtiden göra av trä som byter ut fossila produkter, är det åtgärder vi både i artiklar och i partiprogrammet arbetat hårt för.

Målsättningen måste vara att skapa höga naturvärden genom att följa de hårda krav som finns på Sveriges 330 000 privata skogsägare då det gäller nyckelbiotoper, artskyddsförordningen och värdetrakter.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende kämpar hårt mot de inskränkningar som finns när det gäller att bruka skogen och som när de överdrivs är ett hot mot äganderätt och klimatförändringar.

Jag håller med Karin och Lars att klimatet är en ödesfråga och att vi måste ta tillvara på de enorma resurser som vår svenska skog erbjuder när det gäller att rädda klimatet medan tid är och att vi politiker måste skapa ett större engagemang. Vi får inte heller förringa de nettointäkter på över 100 miljarder som vår svenska skogsindustri tar in till statskassan genom exporten.

Mellanskogs initiativ till "Klimatpromenaden" är ett verkligt praktiskt exempel på ett initiativ som kan skapa en stor förståelse för skogens nytta. Då kan man också få svar på frågan om man kan ha underkläder av gran. Svaret på den frågan visar den stora bredd och betydelse som skogen har för vår framtid.

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa