Replik: Skogsägarna månar om skogen för Sveriges bästa

5 augusti 2017 05:00

Tre miljöpartister har i en artikel i Eskilstuna-Kuriren den 1 augusti gjort en välment men något naiv exposé över vårt svenska skogsbruks skötsel och vandel. Jag skall försöka beskriva verkligheten för oss skogsägare i kontrast till de tre som sitter vid bäcken och lyssnar på Näcken.

I Sverige finns 22,5 miljoner hektar produktiv skogsmark och den årliga tillväxten uppgår till 117 miljoner kubikmeter och den årliga avverkningen till 85 miljoner kubikmeter. På 100 år har det svenska virkesförrådet ökat med mer än 80 procent. Det är resultatet av en omsorgsfull skötsel av skogen från generationer av ansvarsfulla skogsägare.

Några punkter att beakta vad gäller vårt skogsbruk:

* Allt som i dag kan göras av olja kan i framtiden göras av trä. Vårt beroende av shejker och oligarker kommer att minska betydligt och vår självförsörjningsgrad kommer att förstärkas.

* Vårt behov av framställning av tidningspapper minskar men behovet av  förpackningar i form av kartonger till den växande e-handeln ökar lavinartat.

* Vi, 330000 privata skogsägare, förser våra industrier med råvara som till en del exporteras och skapar nettointäkter åt vårt land för över 100 miljarder per år.

* Det var skogsindustrin som räddade Sveriges finanser vid finanskrisen 2007.  Det om något visar betydelsen av vårt välskötta skogsbestånd.

* En av riksdagens primära uppgifter är att stödja forskningen av framställning av biodrivmedel från skogsråvara.

* Hygienprodukter framställs av svenska skogsprodukter och där har Sveriges forskare fått fram ett trosskydd, som ökat livskvaliteten för miljoner kvinnor världen över som lider av inkontinensproblem, så att de kan leva ett aktivt liv.

* Då det gäller biotopskyddet så är det en primär angelägenhet för oss certifierade skogsägare.

Ingen av dessa angelägenheter kunde vara möjliga utan ett fritt och ansvarsfullt brukande av våra skogar av Sveriges skogsägare enligt de metoder som långsiktigt skapar det bästa resultatet både vad gäller miljö och bevarande!

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!