Replik: Vindkraft i stor skala är en felsatsning!

10 mars 2018 05:00

Tidningen publicerade en insändare som mest liknar en reklambroschyr för vindkraft. Jag har tidigare tänkt: ”det låter väl bra med gratis el från vinden”. Det var innan jag satt mig in i frågan. Svenska politiker avser att täcka 1,5 procent av Sveriges yta med vindkraftverk för att kunna producera intermittent el när vi redan har fossilfri el som täcker landets behov. Intermittent elproduktion kräver att elnätet förstärks till en kostnad av cirka 120 miljarder kronor. Statens offentliga utredningar, SOU, konstaterar att det inte är försvarbart ur ekonomisk synpunkt.

SOU skriver också att region 3, dit Södermanland hör, bör utveckla biogasproduktionen då den inte är lämplig för vindkraftindustri! Utan elcertifikat, som konsumenten ska betala, är vindkraft inte lönsamt.

Markägare lockas med arrendeavtal upp till 160 gånger mer betalt per år än vad marken producerar. I beslut som tillåter vindkraft saknas cirka 1 miljon kronor per verk för nedmontering, vilket torde drabba svenska skattebetalare.

Kostnaden för återställande av marken inte medräknad. Kvadratkilometer av Sveriges land blir täckt med betongfundament. Vindkraften ägs till allt större del av utländska investerare som utnyttjar Sveriges subventionspolitik!

I vårt pris ingår att 1,5 procent att skogen skövlas, mängder med djur, natur och människor utsätts för infraljud och hörbart buller. När allt fler drabbas av stressrelaterade sjukdomar är en sådan nedgrisning av vår natur oförsvarlig.

Forskare har kommit fram till att växtligheten minskar upp till 15 procent kring vindkraftverk (Remote Sens 2017,9,332). Insektsförekomsten har allvarligt minskat i Europa och vindkraften bidrar inte till ökning av insekter även om den dödar en stor mängd fåglar och fladdermöss.

Eskilstunas politiker har slösat bort skattepengar på olönsam symbolpolitisk vindkraft i flera omgångar: Samkraft Gävle och Rödstahöjden Sollefteå kommun, skandalösa beslut om att tillåta vindkraft i tystområdet Duvhällen och bygglovsbeslut i Kafjärden.

Vindkraften ger endast cirka 25 procent av installerad effekt. Den som påstår att vindkraft kan ersätta kärnkraft måste ha gått i en betygslös skola eller skolkat från fysiklektionerna. Etablering av vindkraft i stor skala kräver bättre beslutsunderlag – sakligare debatt.

Ökad självförsörjningsgrad med hjälp av solpaneler och biobränslen är en rimligare målsättning här, än att vi skall försöka lösa Tysklands ”Energiwende” med vindkraft från ett område med dåliga vindförhållanden. Vindkraft i stor skala är både ekonomiskt och klimatmässigt en felsatsning!

Eskilstuna kommun borde satsa på solenergi och biogasproduktion. En sådan satsning innebär bättre beslutskvalité och har större acceptans och är mer begriplig för kommunens väljare/skattebetalare.

 

Anders Löfqvist

Stora Sundby

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!