Slutreplik: För klimatets skull – inför flygskatt

22 juli 2017 18:45

Nog behövs flygskatten, i alla fall om vi frågar svenska folket. Jonsson och Claesson (C) svarar i en replik, publicerad den 20 juli, på min debattartikel om flygets klimatbelastning att de vill bedriva en miljöpolitik som är på riktigt, men fortsätter att komma med förslag som inte fungerar i praktiken.

De vill se en beskattning av flygbränslet. Det är lätt att önska att vi fick beskatta flygbränslet, att det vore det bästa är vi eniga i. Problemet, vilket debattörerna själva erkänner, är att det inte är möjligt på grund av internationella regler. Dessutom låtsas de som att en skatt på flygbränslet inte skulle göra det dyrare att flyga.

Den myndighet som bistår regeringen i internationella förhandlingar bedömer att det är orealistiskt att Sverige ska kunna genomdriva en föränd­ring av den så kallade Chicagokonventionen som förbjuder beskattning av flygbränsle.

För att så ska kunna ske måste först en majoritet av EU:s medlemsstater ställa sig bakom ett sådant förslag innan frågan ens kan lyftas till den internationella flygorganisationen. Därefter måste förslaget godkännas av en generalförsamling som endast möts vart tredje år. Därför tar det normalt mycket lång tid för en konventionsändring att träda i kraft även om man mot förmodan skulle komma överens. Den senaste proces­sen för en ändring av konventionen tog cirka tolv år innan ändringen var helt genomförd.

Visst ska vi fortsätta att driva frågan om att möjliggöra beskattning av flygbränsle. Men det kommer att ta åratal, och så länge kan vi inte vänta med att agera. I alla fall inte om man vill driva miljöpolitik på riktigt. Eftersom klimathotet bör tas på största allvar vill Miljöpartiet göra vad vi kan och vi vill göra det nu, därför föreslås en flygskatt på 80 kr per resa inom Sverige.

Jonsson och Claesson erkänner att “flyget åker i en gräddfil högt ovan molnen och slipper undan skatter som andra transportslag är ålagda” men vill alltså i praktiken inte beskatta flyget. Vidare säger de att de vill få människor med sig. Låt oss för klimatets skull hoppas att så inte blir fallet. Enligt en undersökning stödjer 70 procent av befolkningen en flygskatt. Det är snarare Centerpartiet som borde gå i takt med svenskarnas miljöengagemang.

Det gör Miljöpartiet, vi inser att det är det miljömässigt hållbara som är det moderna och attraktiva, som är utveckling och som är framtiden.

Linus P Lakso, MP

klimatambassadör MP Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!