Alice Bah Kuhnke om granskningen av trollfabriken: "Oerhört allvarligt"

Eskilstuna-Kurirens avslöjande om Granskning Sveriges organiserade näthat och hur de sprider främlingsfientlighet upprör kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

– Det är så upprörande att jag vill gå ut och demonstrera, säger hon.

31 januari 2017 19:00

– Journalisterna och journalistiken är frihetens väktare och om de fråntas möjligheterna att göra sina jobb på grund av hat eller hot eller på grund av att deras journalistik ifrågasätts då har väktarna – de som ska försvara vår demokrati – förlorat sin kraft, säger Alice Bah Kuhnke som läst Eskilstuna-Kurirens granskning.

Hur allvarligt är det här?

– Det är oerhört allvarligt. Och jag kan inte med nog emfas understryka vilket stort hot det är mot hela vårt samhälle och de strukturer vårt samhälle vilar på, säger Alice Bah Kuhnke.

Granskning Sverige riktar sig ofta främst mot personer som är politiker, opinionsbildare eller journalister – grupper som ofta är utsatta för hot och hat enligt Alice Bah Kuhnke som arbetar med en handlingsplan mot hot och hat som kommer släppas i år.

– Vi har identifierat tre demokratibärande grupper som är extra utsatta, journalister, konstnärer och politiker, säger Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke har själv medarbetare som blivit utsatta för ringningar av Granskning Sverige. Men framförallt är det politiker på lokal nivå som drabbas hårdast av hatet menar hon.

– Vi i riksdag och regering har en tydlig säkerhetsapparat. De lokalt förtroendevalda är otroligt mycket mer utsatta och har inte tillgång till de skydd och strukturer som vi har. Avhoppen från lokalt förtroendevalda är alldeles för många för att de inte orkar med att leva under så mycket hat, säger Alice Bah Kuhnke.

En långsiktig åtgärd är till exempel att ta fram material för lärare så de kan hantera de här frågorna redan i skolan. Det är också viktigt att bredda samtalet från branschnivå och börja diskutera vilka konsekvenser hot och hat mot exempelvis journalister får för allas vardag.

– När man hotar journalister och när journalistiken medvetet undermineras och ifrågasätts är det också ett hot mot yttrandefriheten, vår grundlagsskyddade yttrandefrihet, säger hon.

Alice Bah Kuhnke har även tagit del av den lista på hat- och hotaktioner som riktats mot Eskilstuna-Kuriren under året.

– Det är så upprörande att jag vill gå ut och demonstrera och säga att det här händer just här. Det händer på redaktionen här hos oss som ska bidra till vårt lokala samhälle. Här finns all anledning att slå på stora trumman, säger hon och uppmanar alla som utsatts för hat eller hot att polisanmäla händelserna.

– I de många samtal som jag haft med polisen och hatbrottsgrupperna så är det som är identifierat som det viktigaste, oavsett vilket yrke vi har, att polisanmäla för vi vet att mörkertalet är väldigt stort, säger Alice Bah Kuhnke.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hansson