Bunkeflomodellen minskar risken för fetma – och höjer betygen

Mer schemalagd idrott i grundskolan ger eleverna högre betyg. Elever som är mer fysiskt aktiva minskar risken att utveckla fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar Bunkeflomodellen.

12 februari 2019 05:30

Bunkeflomodellen var ett forskningsprojekt på Malmö högskola. Det startade vid sekelskiftet och under nio år i följdes grupper i grundskolan med utökad idrottsundervisning mot grupper som hade mindre.

Gruppen med utökad idrottsundervisning utvecklades bättre motoriskt och fick även bättre skolresultat. Störst var skillnaden för pojkar, där 96 procent i idrottsgruppen blev behöriga till gymnasieskolan, jämfört med 83 procent i den vanliga gruppen.

Eleverna med utökad idrottsundervisning fick varje dag 45 minuter schemalagd undervisning mot två gånger i veckan, vilket är vanligt i grundskolan.

Trots de positiva vinsterna svävar fortfarande skolor på frågan om utökad idrottsundervisning ska genomföras.

Per Gärdsell är ortoped och initiativtagare till Bunkefloprojektet. Han tycker att det tar alldeles för lång tid att få ut budskapet i skolor och i samhället om att daglig fysisk aktivitet är en livsstil som måste skapas när barnen är små.

– Problemet är inte barnen utan vi vuxna. Inte bara skolan har ett ansvar utan alla, säger han.

Barnen som varit mest fysiskt aktiva hade även minst tendens att utveckla fetma och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!