Gifter i Mälarens bottnar kartläggs

Hur mår Mälaren egentligen? Det ska en stor undersökning som pågår nu visa. Genom att ta upp prover från sjöns bottensediment ska halten miljögifter mätas.

1 november 2017 19:36

‒Vi vet att det finns en hel del miljögifter i vatten, men det är väldigt dåligt kartlagt vad som finns var, säger Ingrid Häggmark som är biolog på Mälarens vattenvårdsförbund.

Undersökningen genomförs i ett samarbete mellan vattenvårdsförbundet och länsstyrelserna runt Mälaren – Stockholm, Uppsala, Västmanland och Sörmland. Den ingår ett EU-projekt vars mål är att förbättra vattenmiljön, främst i mellansvenska vatten.

‒Det har gjorts undersökningar tidigare, men de har en del år på nacken och har utformats för att visa vad som kan finna över huvud taget. Nu handlar det om att ringa in det man ser är problem i Mälaren just nu.

Kartläggningen görs genom att prover tas på 42 platser från väst till öst i hela sjön. Merparten görs i ytsedimentet, men på fyra platser görs djupprov. Dessa visar förändringar under längre tid.

Undersökningen kostar cirka 1 miljon att genomföra, inklusive analyser, och delfinansieras av EU.

‒Det läggs väldigt lite pengar på sådant här, men det är viktigt att det görs, säger Ingrid Häggmark.

‒Vatten är en sak som är lite underskattat eftersom vi i Sverige är vana vid god tillgång. Men efter sommarens vattenbrist har fler insett hur viktigt det är.

I dagsläget har cirka hälften av proverna tagits. Resten kommer att tas under november. Därefter ska de analyseras, vilket beräknas vara klart senast i april nästa år. Om ungefär ett år ska en rapport vara klar. Den ska bland annat visa utbredningen, och om möjligt spåra var gifterna kommer ifrån.

Att åtgärda eventuella problem är inte helt lätt, konstaterar Ingrid Häggmark.

‒Vad jag känner till finns det ingen metod för att sanera sjöbottnar och vatten liknande sanering av förorenad mark. Därför handlar mycket om att sprida information för att förhindra ökad spridning av miljögifter.

Vanliga hushåll kan bidra genom att inte hälla ut kemikalier i avloppet, utan lämna in dem på återvinningscentraler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa