Hon vill inte komma med pekpinnar om rökning

Katarina Östergren, hälsoutvecklare på landstinget hoppas att fler ska upptäcka den hjälp som landstingets tobaksavvänjare kan ge. ‒Det är aldrig för sent att sluta och man behöver inte klara det själv, säger hon.

12 september 2017 08:56

Tobaksprevention är viktigt för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det handlar inte pekpinnar och förbud utan om ett ansvar och en skyldighet att informera om hälsorisker och erbjuda stöd, säger Katarina Östergren.

Som hälsoutvecklare på enheten för hållbar utvecklare betonar hon att landstingets preventiva arbete med tobak inte handlar om etik och moral.

‒Man har rätt att bestämma om man vill röka eller inte. Det handlar inte om att skuldbelägga, vi som jobbar med det här måste ha en stor ödmjukhet om att tobak innebär ett starkt beroende, säger Katarina Östergren.

Rökning är den enskilt största förebyggbara orsaken till för tidig död och sjukdom bland befolkningen.

‒Vi vill förmedla att det finns hjälp att få. Vårdpersonalen har en viktig uppgift att fråga patienter om de röker och erbjuda hjälp att sluta. Det finns stora hälsovinster att göra även om man rökt länge.

Många av dem som röker vill både sluta och få stöd i processen, säger Katarina Östergren vidare. Men reaktioner mot det som uppfattas som förbud har förekommit, till exempel i samband med att alla länets sjukhusområden blev rökfria vid årsskiftet. Den satsningen är också en del av landstingets preventiva arbete med tobak.

‒Det handlar om hänsyn och hälsa. Syftet med rökfria områden är att skydda människor mot konsekvenser av passiv rökning, vara en förebild och ett stöd för dem som vill sluta eller har slutat och att medverka till en tobaksfri norm i samhället. Det är särskilt viktigt när det gäller att stärka ungdomar så att de inte börjar röka.

Förutom att stödja dem som sitter fast i tobaksbruk jobbar landstinget också med att förebygga tobaksbruk bland ungdomar. Det övergripande målet är att påverka attityder och normer och att minska efterfrågan och tillgång på tobak, varför sjukhusen också slutat sälja tobaksvaror.

Mycket av arbetet mot ungdomarna sker ute i skolorna i samarbete med kommunerna. Det har gjort sin del i att ungdomar nu röker mindre och skjuter upp debuten, tror Katarina Östergren.

‒Men vi kan se att vi skulle behöva fler tobaksavvänjare, till exempel på ungdomsmottagningarna, säger hon.

Asyl- och migranthälsan i Sörmland ger också hälsostöd till nyanlända och ensamkommande skolungdomar med syftet att ungdomarna ska få mer kunskap och information om var de kan vända sig och vad de själva kan göra för att stärka sin hälsa.

Barn och ungdomar generellt är väldigt viktiga målgrupper i det preventiva arbetet, säger Katarina Östergren.

‒Av dem som börjar röka säger nio av tio att de börjar innan 18 års ålder. Det har mycket att göra med kultur, sammanhang och hur man mår i övrigt. Men för oss gäller det ju att jobba med att nå alla grupper rökare, det är en utmaning.

Varje dag dör någon av rökning

Landstinget stöttar Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025, som innebär att regering och riksdag beslutat om år 2025 som ett mål för utfasningen av rökningen i vårt land och att mindre än fem procent av befolkningen då röker. Varje dag dör någon i Sörmland som en konsekvens av rökning. Nära 3000 personer insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar som kräver sjukhusvård.

Den årliga kostnaden för sjukfrånvaro, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader beräknas till 816 miljoner kronor, bara i Sörmland.

Källa: Landstinget Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa