Landstinget vill byta bort SOS Alarm – ska höja säkerheten

Landstinget vill säga upp avtalet med SOS alarm och låta alla ambulansutryckningar inom länet dirigeras av annan larmcentral. Det ska bli effektivare och säkrare för patienterna, heter det. Men om detta finns det motsatta uppfattningar.

9 februari 2017 20:02

Landstingets styrelse beslutade i höstas att fortskrida med planerna på ambulansdirigering i egen regi tillsammans med landstingen i Västmanland och Uppland.

Det är ingen nyhet att landstinget Sörmland inte är nöjt med utfallet av sitt nuvarande avtal med SOS alarm. Under de senaste tre åren har antalet uppdrag för ambulanssjukvården ökat med 2 800.

I ökningen märks särskilt en uppgång av antalet prio 1-uppdrag, det vill säga akuta utryckningar vid sjukdom eller olycksfall.

Enligt Jörgen Lifvakt, verksamhetschef för länets ambulanssjukvård, bör viss sådan ske för att undvika att missa allvarliga tillstånd.

Men när andelen prio 1-utryckningar blir falskt hög, trängs andra akuta och mindre akuta tillstånd undan.

Prio 1 står nu för nästan hälften av alla ambulansuppdrag i länet. Och det försämrar beredskapssituationen, enligt Lifvakt.

Bakom varje utlarmning finns en bedömning gjord av en larmoperatör. Vid SOS alarm bedöms cirka 18 procent av akutvårdssamtalen av sjuksköterskor. Det anser landstinget vara otillräckligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

– Vi ser behov av att förstärka dirigeringen av ambulanssjukvården för att stärka patientsäkerheten och ge bättre möjlighet till hjälp på rätt vårdnivå. Sörmlänningarna ska vara trygga i att få en adekvat bedömning och ett snabbt omhändertagande.

Det uttrycker landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) i en kommentar inför nästa veckas möte i den brännande frågan. Politikerna i styrelsen väntas då besluta att säga upp avtalet med SOS alarm medan tid finns fram till den 31 mars. Avsikten är att i november i år ansluta länets ambulansverksamhet till Sjukvårdens larmcentral, SVLC, i Uppsala och Västmanland.

Den har varit i drift i ett och ett halvt år nu. Enligt landstingspolitikernas beslutsunderlag besvaras och bedöms 100 procent av samtalen till SVLC av sjuksköterskor. Till följd av det har antalet ambulansärenden kunnat minskas med mellan tio och 17 procent.

Men frågan är till vilket pris. Har patientsäkerheten vunnit på det? Tidningen har pratat med en ambulanssjukvårdare som vill vara anonym. Han har en mångårig yrkeserfarenhet och jobbar dagligen mot SVLC i Västmanland. Han tycker snarare att patientsäkerheten har försämrats efter övergången till SVLC.

– Ambitionen att dra ner på antalet prio 1:or kan lätt slå väldigt fel. Jag har sett flera allvarliga exempel där ambulans inte har skickats ut. Det har handlat om patienter som sedan kommit till akuten med förmaksflimmer, lungemboli och ormbett i ansiktet. De har fått skjutsas långa sträckor till sjukhus av anhöriga. Jag kör hellre en prio 1 för mycket än en för lite.

Han säger vidare att det är en bra ambition att bemanna larmcentralen med utbildade sjuksköterskor. Men han ser också att det skapar problem.

– Larmcentralen har haft stora bemanningsbekymmer. Därför försöker man ragga i ambulansverksamheten. Konsekvensen kan bli att det blir ambulanser stående utan någon som kan rycka ut på larmen.

Olika beslutsstöd

Vid utlarmning av prio 1-uppdrag och vid hänvisning till rätt vårdnivå använder sig SOS alarms operatörer av Svenskt medicinskt index.

Beslutsstödet som Sjukvårdens larmcentral använder är Medicinska beslutsstödet, framtaget av ambulansöverläkare i Sörmland, Uppsala och Västmanland.

Det senare anses öka träffsäkerheten vid bedömningarna, vilket har minskat antalet ambulansärenden

Källa: Landstinget Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa