Ny metod ska avslöja länets lodjur och vargar

Dåliga snöförhållanden i länet gör det svårt att räkna rovdjur. Men den senaste tiden har Länsstyrelsen i Sörmland börjat använda en ny metod med viltkameror i inventeringsarbetet med lo och varg.

11 oktober 2017 05:30

Inventeringen av de stora rovdjuren i Sverige görs normalt med hjälp av spårning på snö. Men i Sörmland är det svårt, eftersom det inte snöar tillräckligt. I år har det därför inletts försök med att inventera med hjälp av viltkameror, ett nytt sätt att arbeta som fler och fler län börjat använda.

‒För Sörmland är det nytt att arbeta med kameror på detta sätt men det finns län som jobbat med kameror under lite längre tid och på det sättet kunna konstatera lodjursföryngringar i länet. Med hjälp av kamerorna kan vi identifiera områden där rovdjuren rör sig och ibland även ha turen att få med både vuxna och ungar på bilden, berättar Lovisa Häggström, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Övervakningen ska fungera som ett komplement i arbetet med att inventera rovdjuren och förebygga rovdjursangrepp i länet.

‒Då vi började med kamerorna var syftet att försöka hitta lodjursföryngringar i länet men istället för lo har vi fått varg på kamerabilderna och nu fokuserar vi både på lo och på varg, berättar Lovisa Häggström.

Länsstyrelsen behöver inventera lo och varg för att kunna följa stammarnas utveckling och status.

‒Vi behöver kunna jämföra över tid och mellan län.

Inventeringsresultaten ligger som underlag för förvaltningsbeslut, till exempel om förebyggande åtgärder som rovdjursavvisande stängsel och skyddsjakt vid behov.

‒Ju mer information vi får in desto mer kan vi ge ut till jägare och tamdjursägare, säger Johan Varenius, Länsstyrelsens chef för viltfrågor.

Länsstyrelsen började söka efter lodjursföryngringar med kamerorna, eftersom man trodde att det var den art som det fanns flest föryngringar av. Men det nya sättet att arbeta har också lett till en bättre koll på vargarna i länet. Som tidningen berättat tidigare har kamerorna bidragit till att länsstyrelsen kunnat fastställa föryngring av varg norr om Katrineholm.

Att Länsstyrelsen söker efter föryngringar i första hand beror på att det är de som rapporteras in till Naturvårdsverket och ligger till grund för rovdjurstammarnas utveckling.

Det finns tre förvaltningsområden för rovdjur i landet, norra, södra och mellersta. Sörmland tillhör det södra området och den största delen av landets rovdjur lever i det mellersta, berättar Johan Varenius.

‒ I södra förvaltningsområdet har det konstaterats fler föryngringar av lodjur de senaste åren. Det kan ju finnas mer lodjur än det vi kunnat konstatera men generellt kan man säga att det legat statiskt några år bak i tiden med en till tre lodjursföryngringar som är kvalitetssäkrade per år, säger han.

Viltkameror

Länsstyrelsen har nu 19 kameror som sitter runt om i länet.

Platsen för kameran lokaliseras med hjälp av erfarenhet av lodjurens tidigare vandringsstråk eller med hjälp av kunskap om djurens naturliga rörelse i miljön.

Länsstyrelsen samarbetar med lokala markägare och träffar ofta de som jagar på markerna och som har kännedom om hur djuren i området rör sig.

Idag sitter alla kameror uppe men de kan flyttas vid behov för bästa tänkbara plats för inventering.

Om någon mänsklig aktivitet upptas på bild raderas eller maskeras detta snarast.

Endast personal vid Länsstyrelsen som arbetar med rovdjursinventering får ha tillgång till inspelat material som kan innehålla mänsklig aktivitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!