Var tredje sörmlänning äter blodtrycksmedicin

Drygt 600 000 recept på blodtryckssänkande läkemedel skrevs ut i Sörmland i fjol. Antalet patienter har ökat med drygt 30 procent på tio år. Ökningen väntas fortsätta.

5 augusti 2017 05:00

Mer än var tredje vuxen sörmlänning, drygt 65 000 personer, lider av hypertoni eller högt blodtryck och medicineras med läkemedel, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas.

Högt blodtryck ökar risken för bland annat stroke, njursjukdom och hjärtinfarkt, inte minst i kombination med övervikt, rökning och brist på motion.

Antalet personer som medicineras i Sörmland har i faktiska tal ökat med 16 000, drygt 32 procent, på tio år.

I fjol skrevs det ut drygt 620 000 recept på blodtryckssänkande medicin, 172 000 fler än 2006.

Alarmerande utveckling kan tyckas, men inom sjukvården i Sörmland ses ökningen som något positivt.

Överläkare Lars Stéen är ordförande i Landstinget Sörmlands läkemedelskommitté.

‒Under de senaste 20 åren har vi allt mer insett vikten av att behandla högt blodtryck. Och vi har lärt oss allt mer om vid vilken nivå blodtrycket ska räknas som högt. I dag anses fler personer ha högt blodtryck enligt definitionen än för 10-20 år sen, säger han.

Historiskt sett har fler kvinnor än män i Sörmland behandlats för hypertoni. Det är ologiskt eftersom sjukdomstillståndet är könsneutralt. Andelen manliga patienter har dock ökat med hela 44 procent under den senaste tioårsperioden medan kvinnorna "bara" blivit 22 procent fler. Glappet mellan kvinnor och män är i stort sett borta. I fjol skiljde det knappt en procentenhet, mot tio år 2006. I åldersgruppen 40-59 år är männen i majoritet i dag.

‒Att andelen män ökar ska också tolkas som något positivt. Målet är ju att kvinnor och män ska få jämlik vård. Kvinnor är mer benägna än män att söka vård, de tänker och bryr sig mer om sin hälsa. Vi män tror ofta att vi är odödliga tills det händer något och många har högt blodtryck utan att veta om det, säger Lars Stéen.

Även förhållandevis unga människor gör avtryck i statistiken. I åldersgruppen 35-49 år fanns drygt 4 500 personer på patientlistan i fjol. Flest, drygt 11 000 personer, återfinns i ålderspannet 70-74 år.

‒ Ju äldre vi blir desto högre blir i regel blodtrycket och det finns forskning som visar att det lönar sig att behandla högt blodtryck även hos de allra äldsta.

Den stadiga förskrivningsökningen av blodtrycksmediciner skulle kunna vara ett växande ekonomiskt slukhål för landstinget. Det är det inte. 2006 uppgick försäljningen av blodtrycksmediciner i Sörmland till nästan 70 miljoner kronor, året därpå till 75 miljoner, sen vände kurvan ner. I fjol var läkemedelskostnaden 25 miljoner kronor lägre än "toppåret" 2007. Detta trots att antalet patienter ökade med drygt 30 procent under perioden.

‒De mediciner vi använder i dag är gamla, i betydelsen att patenten har gått ut. Flertalet läkemedel som vi använder i nu och som är väl beprövade har sjunkit i pris med 90-95 procent, jämfört med vad de kostade när de var patentskyddade.

Ökningen av sörmlänningar som behöver äta medicin mot högt blodtryck väntas fortsätta.

‒Någonstans når vi ett tak men det finns fortfarande utrymme att öka. Det går ibland att normalisera ett högt blodtryck genom att röra sig mer, gå ner i vikt och sluta röka. Läkemedelshandlingen är individuell men ju fler som ska ner till nivån 140/85 som är gränsen i dag, desto mer läkemedel kommer det att gå åt. Det finns ingen anledning att bromsa användningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa