Ortorexi – sjuklig hälsosamhet

Forskningen har visat att man kan ha en medfödd känslighet för att utveckla ätstörningar, men det krävs något för att utlösa problemen. – Det är ungefär som alkoholism. Man kan ha anlag för det men det krävs att man dricker för att man ska bli alkoholist, säger Hanna Kihlander, pressansvarig för Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontakt. Vad som kan bli utlösande faktorn varierar stort men det är inte ovanligt att det har med träning att göra.

25 februari 2012 06:00

– Man brukar säga att det finns lika många faktorer som det finns sjuka, men gemensamt för personer med ätstörningar brukar vara att man har höga prestationskrav och högt kontrollbehov.

Hos allmänheten är nog anorexi (självsvält) den mest kända och omskrivna ätstörningen, men faktum är att de som insjuknar i anorexi är i minoritet, de utgör bara sex procent av alla personer med ätstörningar. 14 procent är bulimiker men resterande 70 procent är andra typer av ätstörningar. En av dessa är ortorexi.

– Man kan säga att de som har ortorexi är sjukligt hälsosamma både när det gäller träning och mat. Det kan vara svårt att upptäcka att personer med ortorexi är sjuka för många tycker att de är duktiga och ofta vill folk vara mer som dem, förklarar Hanna.

Var går gränsen mellan att leva hälsosamt och att ha en ätstörning?

– Man lever hälsosamt när man tar hand om sig själv och lyssnar på sin kropp. Hälsa är inte bara att äta "rätt" och motionera. Hälsa är också att ta ett varmt bad, att vila och äta gott. Du kan ha ett problematiskt förhållande till kropp utan att uppfylla kriterierna för en diagnos. Om någon har en diagnos har det blivit extremt. Personen känner ångest och tvång att äta och träna på ett visst sätt och livet fungerar inte längre. Men man kan ha ett stört ätbeteende utan att ha en allvarlig ätstörning.

Kan man bli frisk?

– Ja. Många tror att man inte kan det men blir man inte frisk har man inte fått nog med hjälp, utan bara fått hjälp att bli bättre. Man kan bli frisk och fri!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa