26-åringen får tre års fängelse för domkyrkostölden – överklagar

Attunda tingsrätt dömer 26-åringen till tre års fängelse för stöld av en kulturskatt som värderats till 65 miljoner kronor. Att han såg till att den återfanns sänker straffet – som kommer att överklagas.

11 juni 2019 11:29

Kammaråklagare Isabelle Bjursten hade begärt 5,5 års fängelse om 26-åringen fälldes för grov stöld och två år om han skulle dömas för grovt häleri.

Attunda tingsrätt dömer honom till tre års fängelse för grov stöld, för att "tillsammans och i samförstånd med annan/andra olovligen tillgripit tre föremål värderade till sammanlagt 65 miljoner kronor".

26-åringen, en man från Åkersberga, har genomgående nekat till brott. Enligt hans vittnesmål var han inte i Strängnäs på kuppdagen den 31 juli i fjol och därmed inte heller i den flyktbåt som senare hittades i Enköping.

Hans dna hittades på stöldgodset, men ingen teknisk bevisning binder honom till domkyrkan. Bland åklagarens bevisning fanns dock också en överföring av 1 000 kronor och ett "Tack!" via Swish, till en av de personer som bogserade den förmodade flyktbåten när den havererade på Mälaren. Detta är enligt tingsrätten ett "mycket starkt stöd" för att 26-åringen var en av de två personerna i båten.

26-åringen har erkänt att han låg bakom att regalierna återfanns men säger att det var utan brottsligt uppsåt och att han bara ville hjälpa sin vän, den 22-åring som i februari dömdes till 4,5 års fängelse för den grova stölden.

Under rättegången förklarade 26-åringen att han, när han förstod att 22-åringen var inblandad, gjorde en del efterforskningar om var kulturskatten hamnat och om han på något sätt kunde hjälpa sin kamrat.

Enligt 26-åringens vittnesmål ledde det till att han i början av året blev kontaktad av en person – han har vägrat avslöja mer detaljer – och erbjuden kulturskatten för att den skulle återbördas till sin rättmätige ägare, Strängnäs domkyrkoförsamling.

Natten mot den 5 februari, samma dag som rättegången mot 22-åringen skulle avslutas, dök de upp på en snöig parkering i Åkersberga, ovanpå ett biltak, i en soptunna med texten "bomb".

26-åringen menade att hans syfte var att just polisen, ingen annan, skulle hitta regalierna.

Åklagaren menade att alldeles oavsett syftet så gjorde hans agerande att handlingen var häleri.

Enligt tingsrätten är straffvärdet för brottet "mycket högt", nära maxstraffet sex år, men påföljden lindras av att han "försökt att begränsa skadliga verkningar av brottet genom att han sett till att föremålen återlämnades, låt vara i skadat skick". Det placerar straffvärdet på 4,5 år, enligt tingsrätten.

Att 26-åringen i februari fick två års och tre månaders fängelse för en tidigare stöld beaktas också, så att strafflängden inte överstiger brottens värde. Den domen är överklagad till Svea hovrätt.

Även den här domen ska överklagas. Det konstaterar hans försvarsadvokat, Tobias Enochson.

– Jag håller med tingsrätten om att det är en struktural bevisning, alltså att ingen egentlig bevisning knyter min klient till själva brottet. De har ändå kommit fram till att det räcker till en fällande dom och den uppfattningen delar jag inte. Vi får se om hovrätten har en annan uppfattning.

– En annan reaktion är att det skiljer sig så mycket mellan tingsrätternas bedömning av straffvärdet. Eskilstuna tyckte 4,5 år [när 22-åringen fälldes, redaktionens anmärkning] medan Attunda tycker sex år, det vill säga maxstraff. Jag är mer för Eskilstunas bedömning, säger Tobias Enochson.

Han konstaterar slutligen att han tycker att straffsänkningen för returen av regalierna är för liten.

– Vi pratar inte om en stulen cykel. En sådan kan man köpa en ny om den inte kommer tillbaka. Här pratar vi om ovärderliga föremål som orsakat samhället stor skada om de inte kommit till rätta.

Åklagare Isabelle Bjursten hade på tisdagen inte bestämt sig för om hon ska överklaga, men konstaterar att domen ligger nära vad hon försökt bevisa och vad hon yrkat:

– Jag är i stora drag nöjd.

I en kommentar till domen säger domprost Christofer Lundgren, från Strängnäs domkyrkoförsamling:

– Det känns bra att omständigheterna kring stölden av regalierna är utredda och klargjorda. Nu ser vi fram emot att åter få ställa ut föremålen i Strängnäs domkyrka, där de hör hemma. För närvarande förbereds arbetet med att återställa begravningsregalierna till bästa möjliga skick och vårt hopp är att de ska vara på plats innan årsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin