Alla välkomna till hållbar kurs

Vill du veta vad du kan göra för att världen ska bli mer hållbar? Gratis utbildning erbjuds i kommunhuset nästa vecka.

13 maj 2019 21:01

De globala målen för hållbar utveckling ska ha uppnåtts till år 2030, har världens ledare gemensamt lovat. För att lyckas krävs arbete på såväl nationell och regional som lokal och individuell nivå­. Som ett exempel på de sistnämnda bjuder Glokala Sverige och Strängnäs kommun in till en kostnadsfri utbildning om Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Allmänhet, företag och föreningar är välkomna.

Kursen leds av Ulrika Freij, projektansvarig för Glokala Sverige. Det är Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuners och landstings gemensamma kommunikations- och utbildningsprojektet, som ska underlätta för kommuner och regioner att arbeta med och höja medvetenheten kring Agenda 2030.

De globala målen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet antogs av FN:s medlemsländer år 2015. De 17 målen är indelade i 169 delmål, och syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Strängnäs är en av 81 kommuner som deltar i Glokala Sverige. Projektet startade i mindre skala 2018, Strängnäs och många andra kommuner anslöt inför 2019. Det kostar inget för kommunen att vara med, mer än resurser i form av tid och lokaler.

Utbildningen äger rum i kommunhuset måndagen den 20 maj mellan klockan 17 och 18.30. Ingen föranmälan krävs men antalet platser är begränsat, så det är först till Gyllenhjelmssalen som gäller.

Tidningen har sökt Ulrika Freij från Glokala Sverige och Elin Hjorth, miljökoordinator i Strängnäs kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Lillsebbas