Många arrangemang ställs in med anledning av att sammankomster med över 500 deltagare inte får hållas. Strängnäs scoutkår har redan nu fattat beslutet att valborgsmässofirandet på Visholmen i Strängnäs ställs in.

–  Vi vill inte lägga ned tid och pengar när det är så osäkert om förbudet mot större folksamlingar håller i sig, säger Mikael Tallberg, kårordförande.

Även i Mariefred har företagarföreningen, hembygdsföreningen och församlingen gemensamt beslutat att ställa in firandet.

– Firandet brukar dra 500–800 personer så det är så klart inte lämpligt, säger Lennart Schweitz, hembygdsföreningen.

Men i Åkers styckebruk ska det vara majbrasa i Engelska parken. Det brukar komma runt 500 personer.

– Vi planerar som att det ska bli av. Allting är utomhus så vi ska inte behöva ställa in. Det är en öppen yta och vi brukar inte trängas, säger Per Hildebrand, Åkers hembygdsförening.

Även i Stallarholmen är tanken att arrangera firandet vid Östabadet.

– Vi planerar för valborgsfirande men inte så omfattande som vanligt. Vi tar beslut beroende på vad myndigheterna rekommenderar men utgångspunkten är att det blir av, säger Magnus Silén, Stallarholmens nätverk.

Vid Härads bygdegård planeras för en valborgsmässoeld.

– Men det blir inga raketer i år. Möjligtvis fika. Det brukar komma 300-400 personer, säger Anton Nordström som sitter i styrelsen för Härads bygdegård.

Föreningen Helgarö bygdegård fattar beslut om valborg den 5 april men planen är att arrangera firande bara utomhus.