Beslut om stadscamping i Strängnäs överklagat till domstol

Sedan mitten av denna månad ligger en överklagan av beslutet om att anlägga en stadscamping strax norr om Strängnäsbron på bordet hos mark- och miljödomstolen i Nacka.

26 november 2018 17:19

– Vi får säkert titta på den i december, säger Mikael Rojek, samhällsbyggnadsstrateg på Strängnäs kommun.

Det var den 27 augusti som kommunfullmäktige klubbade igenom att en detaljplan som medger att en stadscamping uppförs innanför gamla P10-badet vid Mälaren.

Men det beslutet överklagades alltså av en sakägare som åtminstone säsongsvis bor på en ö i Mälaren.

Kommunbon motsätter sig att det byggs en camping på så nära håll.

I överklagan som inkom till domstolen den 14 november är strandskyddet en viktig punkt. Sakägaren poängterar att dennes tomtgräns, enligt lantmäteriet, endast ligger 140 meter från där de nya aktiviteterna planeras.

"Hela stadscampingen baserades på 100 meter strandskydd, under perioden när 300 meter var laglig regel".

Sakägaren påpekar även risk för inbrott och förstörelse på grund av utökad turism, direkta faror på grund av utökad båttrafik, att djurlivet hotas samt att strandlinjen på ön riskerar att ätas upp av all aktivitet och konstanta vågor.

Ön som kommunbon till och från bor på nås via P10-badet. Avtal finns sedan länge kring detta. På det stället, eller alldeles intill, kommer alltså en stadscamping troligen att växa fram.

Mikael Rojek har alltså inte sett till överklagandet.

– Det kanske kommer i december, jag vet bara att det skickades in till domstolen lite senare än vad som först var planerat.

Han har tidigare konstaterat att det hela är en del av den demokratisk process,

– Så småningom får vi veta i fall det är något som vi missat.

– Framöver ska norra staden växa fram på den sidan av Mälaren, det borde ju vara ett större problem än en camping.

Hur stor är tanken att campingen ska vara?

– Den rymmer 100 tomter. Ett väldigt litet bygge jämfört med till exempel att anlägga några radhus.

Vad säger du om strandskyddet?

– Vi befinner oss inte på fel sida.

Oavsett vem som får rätt har anläggandet av en stadscamping kommit av sig innan det ens börjat.

– Jag räknar med att vi vet mer till våren, avslutar samhällsbyggnadsstrategen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Kilström

Ämnen du kan följa