Cykelväg binder samman nya stadsdelen med centrum – ska vara klar nästa år

På Tosterön fortsätter den nya stadsdelen Bresshammar att växa fram i snabb takt. Etapp 1 är under uppbyggnad och i flera fastigheter har inflyttning redan skett.

12 februari 2019 07:44

Parallellt planeras och projekteras för de resterande två etapperna. För att binda samman Bresshammar med centrala Strängnäs anläggs dessutom en gång- och cykelväg.

– Planen är att den ska börja byggas efter semestrarna i sommar och stå klar 2020, berättar Roland Åkesson, projektledare på kommunens teknik- och servicekontor.

I dag går det utmärkt att med cykel eller till fots ta sig från centrum fram till Sundbyvägen utan att behöva komma i närkontakt med bilar.

Men i höjd med Sundbyvägen – ovanför den gamla macken – tar det stopp.

Därför ska kommunen låta bygga en gång- och cykelväg parallellt med gamla 55:an, tillika Enköpingsvägen.

– Det blir på vänster sida från stan sett, i dag är det en grönyta där, säger Roland Åkesson.

– I framtiden kan det hamna ett bullerplank eller bullervall där också, oklart dock på vilken sida om gång- och cykelvägen. Dessutom krävs ett extra bygglov, tillägger han.

Cykelbanan kommer att sluta i höjd med Eriksgatan på Abborrberget. Lite tidigare ska man, via ett väl upplyst övergångsställe, ta sig över Enköpingsvägen för att komma till stadsdelen Bresshammar.

– I dag finns där en grusväg som går upp från Enköpingsvägen och som är avsedd för byggarbetsfordon. I framtiden kommer den vägen att förbättras. Bredvid den ska vi ha en gång- och cykelväg, många kommer därmed att få det närmare från Bresshammar in till stan, säger Roland Åkesson.

Stadsdelen fick sina första inflyttare hösten 2018 och för tillfället byggs det flitigt.

– Småhustomter är ett pågående ärende, konstaterar kommunens bygglovschef Klas Bayer.

– Det finns även slutbesked för lägenheter och radhus, säger han vidare.

Riktmärket för Strängnäs kommun är att Bresshammar ska bestå av cirka 400–450 bostäder i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus.

– Etapp 1 är ju inte färdigbyggd men det pågår redan arbeten för nästa etapp, det har funnits ett stort intresse för området, berättar Mikael Rojek, samhällsbyggnadsstrateg.

– Vi är nöjda med området, det stämmer överens med de visioner vi hade för detta pilotprojekt för hållbar utveckling, berättade Fredrik Granlund, dåvarande mark- och exploateringschef, vid en pressträff våren 2018.

Enligt Roland Åkesson är etapp 3, för vilken exploatering pågår, den geografiskt sett största.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Kilström