EU-stöd kan ge unga jobb och hopp – 2,5 miljoner kronor är sökta

Hornudden ska bli en plats där ungas framtidstro och möjligheter till anställning kan växa. Ett utvecklingsstöd på 2,5 miljoner kronor är inom räckhåll.

13 maj 2019 19:07

Klara, färdiga, gå.

Så heter det praktik- och vägledningsprogram på Hornudden som Leader Södermanland just gett tummen upp. Nu saknas bara ett ja från Jordbruksverket, som förvaltar EU:s fonder för lokalt ledd landsbygdsutveckling.

– Vad jag förstår beviljas nästan alltid projekt när Leader väl sagt ja. Det känns fantastiskt, att vi ska få möjlighet att ge de här ungdomarna en chans att utvecklas, att öka sitt självförtroende och sin självkänsla, säger Michaela Paul.

Hon jobbar själv på Hornudden och har i dubbel bemärkelse erfarenhet och kompetens som är högst relevant för projektet.

För sex år sedan gick hon in i väggen, mitt i ett liv med arbetspendling från Strängnäs till jobbet som arbetscoach i Stockholm.

Tre år senare, fortfarande sjukskriven, hittade hon lite slumpartat ut till Hornudden och där har hon sedan dess haft arbetspraktik. Sex timmar i veckan har ökat till 16 timmar och i takt med energin har också kreativitet och klarhet kunnat växa.

Hon berättar att hon redan från början såg att Karin och Mats Sjöstedt, som driver Hornudden, har en människosyn som ligger i linje med den så kallade konsekvenspedagogiken – en dansk filosofi och utbildningsmodell – som hon som socionom inspireras mycket av.

I höstas satte Michaela Paul pennan på pappret och skrev ner ett utkast till vad som skulle komma att bli Klara, färdiga, gå.

Målgruppen är alltså ungdomar. Som inte går i skolan, har svårt att komma ut i arbetslivet och riskerar att falla mellan stolarna. Programmet ska ge dem praktik i de olika verksamheterna – trädgård, gårdsbutik, kafé och restaurang – och behovsanpassade handlingsplaner.

Det kan handla om att förstå vad en arbetsgivare förväntar sig, träna på att passa tider, öva på sociala kontakter och få fler verktyg för att kunna ta ansvar för att komma vidare i livet.

– Det handlar inte om belöning och bestraffning, utan om att hjälpa människor att förstå konsekvenserna av sitt handlande. En grundtanke är att vi skapar oss själva genom våra handlingar – och för att kunna göra val behöver du veta vad det finns att välja på, säger Michaela Paul.

Planen är att dra igång programmet efter årets högsäsong och att utvärdera det sommaren 2021. Leaderansökan omfattar runt 2,5 miljoner kronor som, säger Karin Sjöstedt, förhoppningsvis ska leda till att praktikprogrammet kan bli en permanent del av verksamheten.

Redan nu finns två unga praktikanter på plats, i samverkan med Strängnäs kommuns Jobbtorg. De har – precis som framtida praktikanter i programmet – möjlighet att gå vidare med nya kunskaper, personliga referenser och erbjudande om sommarjobb på Hornudden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin