Fartyg läckte olja utanför Selaön

Kustbevakningen utreder ett misstänkt miljöbrott, sedan ett fartyg läckt olja utanför Selaön. "Ett väl utbrett utsläpp", säger stationschef Lars Langman. Fartyget har fått reseförbud.

Fartygets ägare uppger att det handlar om runt 20 liter olja.

15 augusti 2019 06:19

Den 7 augusti fick Strängnäs kommun in en anmälan från en privatperson. Ett fartyg i drift läckte olja i kommunens nordöstra delar.

– Ägaren hade åkt ut med fartyget på morgonen, så hade det blivit en dieselfilm i vattnet, säger miljöinspektör Jessica Sundkvist.

Miljöenheten åkte dit, bekräftade uppgiften om olja i vattnet – och kontaktade Kustbevakningen som ansvarar för miljöräddning på statligt vatten.

– Vi har inlett en förundersökning om vattenförorening, alltså ett miljöbrott i vatten, konstaterar Lars Langman, kuststationschef i Södertälje.

Han var själv på plats den 8 augusti, då Kustbevakningen genomförde en första miljö-räddningsinsats.

– Jag vill inte gå in på volymer, men utbredningen var ganska omfattande. Det finns flygbilder så vi har bra dokumentation. Utifrån dem går det att mäta och uppskatta volymer.

Kustbevakningen ringade in fartyget med länsor som suger upp oljan och förhindrar fortsatt spridning.

Lars Langman förklarar att utsläppet i övrigt var ”icke sanerbart”.

Går det att säga hur stor skada utsläppet gjort?

– Inte än. Den första bedömningen var att det inte påverkar vattenmiljön, men vi har meddelat vattenverken i Mälaren om utsläppet.

Till tidningen säger fartygets ägare att läckaget berodde på ett fel i hydrauloljekylningen. Han uppskattar att runt 20 liter olja läckte ut. Någon risk för fortsatt läckage finns enligt ägaren inte, då motorn inte är igång.

Lars Langman vill inte kommentera uppgiften om 20 liter.

– Nej, det vill jag varken bekräfta eller dementera, men jag är glad att han uttrycker att det kommit ut olja i alla fall.

– Hela Mälaren är en vattentäkt. 2,5 miljoner människor dricker Mälarvatten, så all olja som kommer ut är dålig. Oljan ligger till viss del på ytan, en viss del går upp i luften och det andra löser upp sig i vattenmassan, säger Lars Langman.

Ser man fortfarande olja kring fartyget?

– Det undersöker en patrull sent på torsdageftermiddagen. Då kan vi uppdatera miljöläget och se om det läcker mer olja och om vi behöver byta ut de absorberande länsorna.

Samma dag som Kustbevakningen gjorde sin räddningsinsats besiktade Transportstyrelsen fartyget – och gav det nyttjandeförbud.

Fartyget visade sig nämligen sakna de fart- och fribordscertifikat som krävs för yrkesmässig trafik med fartyg av den aktuella storleken. Reseförbudet gäller tills fartyget fått sina certifikat.

Ägaren förklarar de saknade certifikaten med att han missat att uppdatera dem. Han säger att han ska åtgärda saken, men att fartyget först måste besiktas på varv.

Kommunen bevakar också händelseutvecklingen.

– Vi har haft kontakt med vattenverket eftersom där finns en ytvattentäkt, och så inväntar vi Kustbevakningens utredning. Vi har också kontakt med ägaren för att se till att fartyget inte bara blir liggande, så att mer läcker ut. Det får bogseras men motorn får inte startas, säger Jessica Sundkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin